Skip to main content

Allergen immunterapi – Behandler årsaken til allergien

AllergivaksinasjonTabletterSLIT - Sublingual immunterapi

Allergen immunterapi kalles også allergivaksinasjon, eller hyposensibilisering. Denne behandlingen virker på et T-cellenivå. Når man tilfører store mengder allergener gjennom allergivaksinasjon, så skjer det en omregulering av T-cellesystemet. Da produseres ikke lenger allergifremkallende stoffer, det blir mindre IgE-antistoffer og mer IgG4-antistoffer, og disse siste gir ingen allergi. Pasienten reagerer på allergenet, men reagerer ikke allergisk.1

Det er gjennomført flere titalls randomiserte AIT-studier i Europa, USA, Canada og Japan de seneste årene, med hovedvekt på tabletter. Evidensen og kvaliteten på dataene har ført til at WHO og ARIA har tatt inn både subkutan allergen immunterapi (SCIT) og sublingual allergen immunterapi (SLIT) i sine anbefalinger og retningslinjer.2

Effekten av SLIT er i all hovedsak tilsvarende som subkutant administrert allergen immunterapi AIT (SCIT). Dataene fra studier av begge administrasjonsformene viser signifikant reduksjon av allergisymptomer, sammenliknet med symptomatisk behandling.1-4

Behandlingen skaper en immunologisk toleranse og behandler derfor årsaken til allergien.5-10 Og det finnes også studier som viser at behandlingen kan forebygge utvikling av astmasymptomer.11-13

SLIT gjennomføres ved at pasienten tar én tablett daglig i tre år.14 Det forenkler administrasjonen, sammenliknet med allergivaksinasjon som injeksjon .

AIT førte til økt livskvalitet hos pasienter med luftveisallergi 25

Referansene - klikk på plussikonet

[1] Løvik, Martinus: hyposensibilisering i Store medisinske leksikon på snl.no. Hentet 28. februar 2023 fra https://sml.snl.no/hyposensibilisering

[2] Calderón M1, Casale T, Cox L, et al. Allergen immunotherapy: a new semantic framework from the European Academy of Allergy and Clinical Immunology/American Academy of Allergy, Asthma and Immunology/PRACTALL consensus report. Allergy 2013;68: 825-8.

******

Image  – AIT førte til økt livskvalitet hos pasienter med luftveisallergi

Morris MS, et al World Allergy Organ J 2014; 7 (Suppl 1): P26

*******

Øke immunsystemets toleranse

No ref.

********

Hva er forskjellen mellom symptomatisk behandling og allergivaksinsjon?

Fujita H et al. Clin Transl Allergy. 2012;2:2 3. Jutel M et al. Allergy Asthma Immunol Res. 2016;8:191

Brozek JL et al. J Allergy Clin Immunol. 2010;126:466–76

Durham SR et al. J Allergy Clin Immunol. 2012;129:717–25.

Valovirta E et al. J Allergy Clin Immunol. 2018;141:529–38

Fujita H et al. Clin Transl Allergy. 2012;2:2 3. Jutel M et al. Allergy Asthma Immunol Res. 2016;8:191

Durham SR et al. J Allergy Clin Immunol. 2012;129:717–25.

Ryan D et al. Allergy. 2018;73:827–36.

Fujita H et al. Clin Transl Allergy. 2012;2:2 3. Jutel M et al. Allergy Asthma Immunol Res. 2016;8:191

Durham SR et al. J Allergy Clin Immunol. 2012;129:717–25.

Valovirta E et al. J Allergy Clin Immunol. 2018;141:529–38

Brozek JL et al. J Allergy Clin Immunol. 2010;126:466–76

Valovirta E et al. J Allergy Clin Immunol. 2018;141:529–38

Halken S et al. Pediatr Allergy Immunol. 2017;28(8):728–45

Legemiddelverket: Metodevurdering ITULAZAX® 2020.

 

Relatert lesning

Her er et utvalg andre sider som du kan være interessert i og som er relatert til teksten ovenfor.

Se også vår Talk – Allergy Knowledge By ALK

Til Talk by ALK

Talk Play • Oppstart av allergen immunterapi

Oppstart av tablettvaksinasjon

Fastlege Anders Østrem gir en kortfattet oppsummering.

Allergivaksinasjon • Praktisk gjennomføring

Tre trinn for å starte behandling med SLIT

Slik kan du igangsette tablettbehandling. Les mer