Skip to main content

Bivirkninger og reaksjoner ved allergivaksinasjon i tablettform

AllergivaksinasjonTabletterBivirkninger

Lokale eller systemiske allergiske reaksjoner 1

Pasienten bør primært forvente at det forekommer milde til moderate lokale allergiske reaksjoner tidlig i behandlingen, men disse har tendens til å avta spontant innen 1-7 dager. Hyppigst rapportert er oral pruritus, halsirritasjon og ødem i munnen. I fleste tilfeller starter reaksjonen innen 5 minutter etter inntak, og avtar etter minutter til timer. Mer alvorlige lokale eller systemiske allergiske reaksjoner kan forekomme.

Lokale allergiske reaksjoner er vanlige i forbindelse med behandlingsstart. Reaksjonene er vanligvis milde til moderate, forbigående og forventede reaksjoner på allergenet.

Se felleskatalogtekst GRAZAX for bivirkninger

Hvert år behandles 1,5 millioner pasienter verden over med ALKs produkter for allergivaksinasjon. ALKs produktutvalg omfatter også diagnostiske produkter og en adrenalinpenn til akuttbehandling.

Har du forslag til eller spørsmål om ALK eller produktene våre?

Vennligst kontakt oss her.

Referansene - klikk på plussikonet

Lokale eller systemiske allergiske reaksjoner

1.GRAZAX® SPC  16.09.2022

Relatert lesning

Her er et utvalg andre sider som du kan være interessert i og som er relatert til teksten ovenfor.

Se også vår Talk – Allergy Knowledge By ALK

Til Talk by ALK

Talk Play • Samarbeid

Spesialist og allmennlege i dialog

Øre-nese-hals spesialist Steinsvåg og fastlege Østrem diskuterer bl.a at større del av allergivaksinasjon kan overføres til primærhelsetjenesten.

Allergivaksinasjon

Fra diagnose til behandling

Allergivaksinasjon kan administreres på to ulike måter: som injeksjoner eller som tabletter. ALK tilbyr begge typene og dekker på den måten de vanligste luftveisallergiene. Les mer