Skip to main content

Praktisk gjennomføring av tablettbasert allergivaksinasjon

AllergivaksinasjonTabletterTre trinn for behanding

Mange pasienter med luftveisallergier oppnår ikke god nok symptomkontroll av sin behandling1. Hvis det gjelder dine pasienter, kan sublingual immunterapi (SLIT) være en løsning.

Her er tre trinn for behandling med sublingual tablettvaksinasjon (SLIT)1

  1. Diagnose: Kliniske relevante symptomer og positiv sensibiliseringstest (prikktest og/eller spesifikk IgE) mot det aktuelle allergenet 1-3.
  2. Egnethet: Plagsomme symptomer til tross for bruk av symptomlindrende legemidler i minst to sesonger og optimal symptomatisk behandling ikke gir tilstrekkelig sykdomskontroll.
  3. Behandlingsstart: Den første tabletten skal tas under medisinsk overvåkning og pasienten skal overvåkes i minst 30 minutter for å muliggjøre diskusjon og eventuell behandling av umiddelbare oppståtte bivirkninger.

Administrering av SLIT-tabletter1

Slik kan du informere din pasient om hvordan behandlingen tas:

  1. Tabletten skal legges under tungen med tørre fingre
  2. Unngå å svelge i ca 1 minutt
  3. Mat og drikke bør ikke inntas de påfølgende 5 minuttene.

Lokale eller systemiske allergiske reaksjoner

Pasienten bør primært forvente at det forekommer milde til moderate lokale allergiske reaksjoner tidlig i behandlingen, men disse har tendens til å avta spontant innen 1-7 dager. Hyppigst rapportert er oral pruritus, halsirritasjon og ødem i munnen. I fleste tilfeller starter reaksjonen innen 5 minutter etter inntak, og avtar etter minutter til timer. Mer alvorlige lokale eller systemiske allergiske reaksjoner kan forekomme.1

Lokale allergiske reaksjoner er vanlige i forbindelse med behandlingsstart. Reaksjonene er vanligvis milde til moderate, forbigående og forventede reaksjoner på allergenet.1

De to første alternativene kan redusere de allergiske symptomene, mens allergivaksinasjon er den eneste behandling som påvirker selve årsaken til allergien – i tillegg til at den reduserer symptomene. Allergivaksinasjon er relevant når det ikke er mulig å unngå det som utløser allergien (som f.eks pollen), og hvor symptomatisk behandling ikke gir den tilstrekkelige effekt og/eller uønskede bivirkninger.

Praktiske tips som du kan ta opp med din pasient

Den første tiden etter behandlingsstart er avgjørende123

For at behandlingseffekten av tablettvaksinasjonen skal bli optimal, er det viktig at du som lege har mulighet til å følge opp pasienten. Nedenfor ser du et forslag til en slik oppfølgingsplan.

Hva om pasienten glemmer å ta sin tablett?

Råd til deg som lege om pasienten glemmer å ta sin tablett.

Flere allergier

Samtidig administrering av SLIT- tabletter hos pasienter med flere allergier er veltolerert1

  1. Besøk 1 (dag 1-14): SLIT-tablett A tas på legekontoret
  2. Besøk 2 (dag 15-28): Hvis toleret: SLIT-tablett B tas på legekontoret. SLIT-tablett A tas på kvelden. Tablettene tas separat om morgenen og kvelden.
  3. Besøk 3 (dag 29-videre): Hvis tolerert: SLIT-tablett A og B tas på legekontoret med 5 minutters mellomrom.

Hvor lenge varer effekten og kan man vaksineres på nytt?

Hvis man ser på studieresultater for tabletten mot gresspollen, GRAZAX®, så er det vist  en sykdomsmodifiserende effekt med vedvarende effekt: pasientene som ble behandlet med GRAZAX®, har signifikant mindre plager 2 år etter avsluttet behandling, målt som total symptomscore for rhinokonjunktivitt1. Hvis det skulle være behov for å vaksinere på nytt, må man følge indikasjonskriteriene.

Referansene - klikk på plussikonet

Tre trinn for å starte behandling med SLIT

[1] ACARIZAX® SPC 31.03.2022. Jan 2021; GRAZAX® SPC 18.05.2020; ITULAZAX® SPC 08.02.2022

***********

Administrering av SLIT-tabletter

[1] ACARIZAX® SPC 31.03.2022. Jan 2021; GRAZAX® SPC 18.05.2020; ITULAZAX® SPC 08.02.2022

***********

Lokale eller systemiske allergiske reaksjoner

[1] ACARIZAX® SPC 31.03.2022. Jan 2021; GRAZAX® SPC 18.05.2020; ITULAZAX® SPC 08.02.2022

Optimal behandlingseffekt

[1] Roberts G et al. Allergy 2018;73:765-98

[2] Novak N et al. EMJ 2018; 3:21-9

[3] Allam JP et al.J Allergy Clin Immunol 2018; 141:1898-901

************

*************

Flere allergier er veltolerert

[1] Maloney J et al. J Allergy Clin Immunol. 2016;4:301–9

***************

Hvor lenge varer effekten og kan man vaksineres på nytt?

[1] GRAZAX® SPC 18.05.2020

Relatert lesning

Her er et utvalg andre sider som du kan være interessert i og som er relatert til teksten ovenfor.

Se også vår Talk – Allergy Knowledge By ALK

Til Talk by ALK

Talk Play • Pasientutvalg

Allergivaksinasjon – noen som ikke skal ha det?

Hva med allergivaksinasjon mot husstøvmidd, bi/veps og matvarer.

Allergivaksinasjon

Allergivaksinasjon – fra diagnose til behandling

Allergivaksinasjon kan administreres på to ulike måter: som injeksjoner eller som tabletter. ALK tilbyr begge typene og dekker på den måten de vanligste luftveisallergiene.