Skip to main content

Sykdomsmodifisering er unikt for allergivaksinasjon

AllergivaksinasjonTabletterKort- og langtidseffekt

Sykdomsmodifiserende effekt​

Fordelen ved å bruke allergivaksinasjon i stedet for bare symptomatiske legemidler er at allergivaksinasjon har en sykdomsmodifiserende effekt. Sykdomsmodifisering er unikt for allergivaksinasjon, og i tillegg til rask symptomreduksjon og redusert bruk av symptomatiske legemidler etter at behandlingen er påbegynt, gir allergivaksinasjon fordeler som varer lenge etter at behandlingen er avsluttet. Allergivaksinasjon gir et varig redusert behov for symptomatiske legemidler og redusert risiko for å utvikle astmasymptomer1

Allergen immunterapi (AIT) førte til økt livskvalitet hos pasienter med luftveisallergi1.

Effekten av Grazax

Effekten av Grazax gitt en gang daglig på rhinokonjunktivitt ble vurdert i en randomisert,dobbeltblind, placebokontrollert multinasjonal studie (GT-08) med 634 voksne personer med gresspollenindusert rhinokonjunktivitt1. 72 % av pasientene hadde positive hudprikktester for en eller flere andre allergener enn gresspollen. Effekten ble basert på de gjennomsnittlige daglige symptomene på rhinokonjunktivitt samt den daglige medisineringen under gresspollensesongen. Behandlingen ble innledet minst 16 uker før forventet start av den første gresspollensesongen og fortsatte året rundt.

Daglig behandling med Grazax hos voksne pasienter i 3 år, resulterte i modifisert sykdom vist gjennom vedvarende effekt etter avsluttet behandling (effekt påvist etter 1 og 2 års oppfølging). Graden av effekt varierte i løpet av de 5 sesongene med en topp i sesong 2 og en mulig tendens mot en gradvis reduksjon fra sesong 3 til sesong 5 (1 ytterligere behandlingssesong + 2 behandlingsfrie oppfølgingssesonger). Variasjonen i behandlingseffekt fulgte variasjonen i gresspolleneksponering

Les mer om GRAZAX® på Felleskatalogen.no

Pasienter med allergisk rhinitt risikerer å utvikle astma​

Nesten halvparten av alle allergikere lider av både allergisk rhinitt og allergisk astma, og personer med allergisk rhinitt har høy risiko for å utvikle astma, ifølge studier1. Ved å definere disse to tilstandene som én sykdom gjør man det mulig å diagnostisere og behandle grunnårsaken til begge – den underliggende allergien.

Kort og langtidseffekt – Den allergiske marsjen

Endre immunreaksjonen

Behandling med allergivaksinasjon kan påvirke kroppens immunforsvar mot allergener, og fordelene varer også etter at behandlingen er avsluttet1

Det finnes også data som tyder på at hvis allergiske barn behandles med allergivaksinasjon tidlig nok, kan det hindre at de senere utvikler symptomer på allergisk astma2

Den femårige pediatriske kliniske studien GRAZAX Asthma Prevention (GAP) bekreftet at ALKs allergivaksinasjon i tablettform (GRAZAX®) for gresspollenallergi forebygger utvikling av astmasymptomer hos barn med allergisk rhinokonjunktivitt.

Les mer

Referansene - klikk på plussikonet

Sykdomsmodifiserende effekt

[1] Durham et al. J Allergy Clin Immunol 2012;129:717-25

******

Pasientene som fikk AIT

1.Morris The effect and value of sublingual immunotherapy: a patient survey World Allergy Organization Journal volume 7, page P26 (2014

Effekten av Grazax

[1] Durham et al. J Allergy Clin Immunol 2012;129:717-25

********

Pasienter med allergisk rhinitt risikerer å utvikle astma

1.Durham et al. J Allergy Clin Immunol 2012;129:717-725

***********

Kort og langtidseffekt – Den allergiske marsjen

1] Durham et al. J Allergy Clin Immunol 2012;129:717-725

[2] Valovirta et al. Allergy 2016;71(Suppl. 102):95-117, abstract 1354

Relatert lesning

Se også vår Talk – Allergy Knowledge By ALK

Til Talk by ALK

Sykdomsmodifiserende effekt

Tablettbehandling vs sprøytebehandling

Øre-nese-hals spesialist Steinsvåg og fastlege Østrem diskuterer om tablettbehandling er like effektivt som sprøytebehandling når pasienter skal vaksineres mot allergi.

Allergivaksinasjon • Pasientvalg

Pasienter egnet for allergivaksinasjon

Mange pasienter med luftveisallergier oppnår ikke god nok symptomkontroll av sin behandling. Hvis det gjelder dine pasienter, kan sublingual immunterapi (SLIT) være en løsning du bør vurdere. Men hvordan finner du fram til de rette pasientene?