Ved å definere allergisk rhinitt og allergisk astma som én og samme sykdom gjør man det mulig å diagnostisere og behandle grunnårsaken til begge – den underliggende allergien 1

Det er økende bevis for at allergisk rhinitt og allergisk astma er symptomer på én og samme sykdom, i stedet for at det er to ulike tilstander. Sykdommen utløses av eksponering for et allergen, vanligvis gress, trepollen eller husstøvmidd2

Behandle allergisk rhinitt og allergisk astma samtidig

Pasienter med allergisk rhinitt risikerer å utvikle astma​

Nesten halvparten av alle allergikere lider av både allergisk rhinitt og allergisk astma, og personer med allergisk rhinitt har høy risiko for å utvikle astma, ifølge studier 3.

Ved å definere disse to tilstandene som én sykdom gjør man det mulig å diagnostisere og behandle grunnårsaken til begge – den underliggende allergien.

Endre immunreaksjonen​

Behandling med allergivaksinasjon kan påvirke kroppens immunforsvar mot allergener, og fordelene varer også etter at behandlingen er avsluttet4.

Det finnes også data som tyder på at hvis allergiske barn behandles med allergivaksinasjon tidlig nok, kan det hindre at de senere utvikler symptomer på allergisk astma 5

Den femårige pediatriske kliniske studien GRAZAX Asthma Prevention (GAP) bekreftet at ALKs allergivaksinasjon i tablettform (GRAZAX®) for gresspollenallergi forebygger utvikling av astmasymptomer hos barn med allergisk rhinokonjunktivitt.

Nyere forskning bekrefter ikke bare at allergivaksinasjon har en langtidsvirkende effekt på allergisk rhinitt etter avsluttet behandling, men tyder også på at den er en viktig del av behandling, og eventuelt forebygging, av allergisk astma 6, 7

Den allergiske marsjen og astma

«United airways» har lenge vært et velkjent uttrykk når spesialister skal diskutere luftveisallergier og astma. Hvor står diskusjonen i dag, og hvordan henger det sammen med det ekspertene kaller den «allergiske marsjen»? Og hva betyr det for behandlingen av pasientene?

At allergiske reaksjoner i tidlige barneår kan føre til flere allergier i voksen alder er en ganske veletablert oppfatning. Men kan det også føre til astma i voksen alder? Det er et stort og viktig spørsmål, som det er vanskelige å svare på. Og kanskje kan vi aldri oppnå dokumenterte funn som beviser slike årsakssammenhenger.8 .Det er imidlertid flere forhold som levner liten tvil om hvorfor spørsmålet stilles på stadig flere måter, og oftere og oftere de siste årene. Nedenfor skal vi forsøke å svare på noen av dem. Og til slutt si litt om behandlingsresultater fra kliniske studier.

Hva er den allergiske marsjen?

Immunologiske sykdomsprosesser er mye diskutert i fagmiljøene. Og det gjøres stadig nye oppdagelser av hvilke moderatorer som driver inflammasjonsprosessene, innen atopi, luftveisallergier og astma.

«Den atopiske marsj» refererer til utviklingen av allergiske sykdommer fra spedbarnsalderen og barndommen. Det begynner med atopisk eksem som gir økt risiko for utvikling av matallergi, astma og luftveisallergier 9, 10.

Hva er allergisk astma?

De samme allergenene og irritantene som utløser symptomer på luftveisallergier (allergisk rhinitt) kan også forårsake astmasymptomer. Hos noen pasienter kan hudallergier eller matallergier gi astmasymptomer. Dette kalles allergisk astma eller allergi-indusert astma11.

Sterk komorbiditet?

Hvis vi begynner i andre enden av dette utviklingsløpet, tegner det seg et ganske tydelig bilde av sterkt assosiert komorbiditet. For når vi ser på prevalensen av luftveisallergier og astma, ser vi at det er mange pasienter som har begge sykdommene. Svært mange med astma har en luftveisallergi, og mange med luftveisallergi har astma.

Forekomst av AR og astma

Forekomsten av luftveissykdommer er en global utfordring. 4-500 millioner har allergisk rhinitt 12, mens 3-350 millioner har astma 13  I Norge er prevalensen for følsomhet for luftveisallergener 29 prosent 14, 15

Opptrer samtidig også hos barn

Forekomsten av to sykdommer som følger hverandre trer også fram når vi ser på barn. Studier viser at mange barn som har pollenallergi også har astma. I en norsk studie av tiåringer fant forskerne ut at 87 prosent av barna med pollenallergi også hadde enten astma, atopisk eksem eller kløende øyne (konjunktivitt)16.

Vi ser også interessante sammenhenger i alvorlighetsgraden for luftveisallergier og astma. Sykdommene ser ut å forverre hverandre. Frekvensen og alvorlighetsgraden av allergisk rhinitt øker nemlig ved alvorlighetsgraden av astma 17. Pollenallergi er en viktig komponent i dette. Men det er mye som tyder på at husstøvmiddallergi det som driver denne komorbiditeten.

Husstøvmiddallergi er viktig for synet på astma

49 prosent av de med allergisk rhinitt er sensibilisert mot midd 18, mens mellom 50 og 85 prosent av astmatikere er sensibilisert mot midd19, 20, 21. 40 prosent av pasienter med allergisk rhinitt indusert av midd har også samtidig astma, mens over 90 prosent av astmatikere indusert av midd har også allergisk rhinitt.

En behandlende lege som får en pasient som har astma, kan være rimelig sikker på at vedkommende også har allergisymptomer i nesen.

Behandling av allergi hos astmapasienter

Når det gjelder astmapasienter med alvorlige symptomer ser man også at SLIT for middallergi gir en vesentlig reduksjon i behovene for kortikosteroid-behandling for å opprettholde symptomkontroll 22, 23

Disse resultatene gjør at SLIT for middallergi nå har fått plass i de såkalte “GINA guidelines” samt flere lokale retningslinjer for astmabehandling rundt omkring i verden 24

Mangelfull behandlet allergi kan føre til unødig risiko

Hvis allergisk rhinitt (AR) ikke behandles, så kan det medføre flere komplikasjoner og økt risiko for utvikling av nye sensibiliseringer og andre komorbiditeter.25, 26, 27, 28, 29 AR kan gi økt risiko for utvikling av astma30, 31, og økt risiko for dårlig kontrollert astma32, 33, 34. Risikoen for luftveisinfeksjoner 35, 36, 37 og bruk av antibiotika øker også38.

AR kan være starten på den allergiske marsjen39, 40, 41, 42, 43

Den allergiske marsjen – utvikling av de allergiske symptomene.

AR kan gi økt risiko for astma44 og økt alvorlighetsgrad av astma45, 46, 47

Den allergiske marsjen – utvikling av de allergiske symptomene.

Pasienter med allergisk astma har større sjanse for å få foreskrevet antibiotika ved luftveisinfeksjoner enn pasienter uten allergisk astma48

Referansene - klikk på plussikonet

1 Durham et al. J Allergy Clin Immunol 2012;129:717-725
2 Durham et al. J Allergy Clin Immunol 2012;129:717-725
3 Durham et al. J Allergy Clin Immunol 2012;129:717-725
4 Durham et al. J Allergy Clin Immunol 2012;129:717-725
5 Valovirta et al. Allergy 2016;71(Suppl. 102):95-117, abstract 1354
6 Durham et al. J Allergy Clin Immunol 2012;129:717-725
7 Valovirta et al. Allergy 2016;71(Suppl. 102):95-117, abstract 1354
8 Løvik, Martinus: atopi i Store medisinske leksikon på snl.no. Hentet 1. februar 2023 fra http://sml.snl.no/atopi
9 Folkehelseinstiuttet. Astma og allergi. Hentet 9. 2022 november fra: https://www.fhi.no/nettpub/hin/ikke-
smittsomme/astma-allergi/
10 Hill DA, Spergel JM. The atopic march: Critical evidence and clinical relevance. Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of
11 ACCAI. Allergic Asthma. Hentet fra https://acaai.org/asthma/types-of-asthma/allergic-asthma/ 1. februar 2023.
12 Husna SMN, Tan H-TT, Shukri NM, et al. Allergic Rhinitis: A Clinical and Pathophysiological Overview. Front Med (Lausanne) 2022;9:874114.
13 Dharmage SC, Perret JL, Custovic A. Epidemiology of Asthma in Children and Adults. Front Pediatr 2019;7:246.
14 Bousquet P-J, Chinn S, Janson C, et al. Geographical variation in the prevalence of positive skin tests to environmental aeroallergens in the European Community. Allergy 2007;62:301–9.
15 Bousquet P-J, Castelli C, Daures J-P, et al.Assessment of Allergen Sensitization in a General Population-Based Survey (European Community Respiratory Health Survey I). Ann Epidmiol 2010;20:797-803.
16 Folkehelseinstiuttet. Astma og allegi. Hentet 9. 2022 november fra: https://www.fhi.no/nettpub/hin/ikke-smittsomme/astma-allergi/
17 Magnan A, Meunier JP, Saugnac C, et al. Frequency and impact of allergic rhinitis in asthma patients in everyday general medical practice: a French observational cross-sectional study. Allergy 2008;63:292–8.
18 Bauchau V, Durham SR. Prevalence and rate of diagnosis of allergic rhinitis in Europe. Eur Respir J 2004;24:758–64.
19 Nelson RP, DiNicolo R, Fernández-Caldas E, et al. Allergen-specific IgE levels and mite allergen exposure in children with acute asthma first seen in an emergency department and in nonasthmatic control subjects. J Allergy Clin Immunol 1996;98: 258-63.
20 Platts-Mills TAE, de Weck AL, Aalberse RC, et al. Dust mite allergens and asthma—A worldwide problem. J Allergy Clin Immunl 1989;83:416-27.
21 Gregory LG, Lloyd CM. Orchestrating house dust mite-associated allergy in the lung. Trends in Immunol 2011;32:402-11.
22 Mosbech H, Deckelmann R, de Blay F, et al. Standardized quality (SQ) house dust mite sublingual immunotherapy tablet (ALK) reduces inhaled corticosteroid use while maintaining asthma control: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Allergy Clin Immunol 2014;134:568-75.
23 De Blay F, Kuna PO, Prieto L, et al. SQ HDM SLIT-tablet (ALK) in treatment of asthma–post hoc results from a randomised trial. Respir Med 2014;108:1430-7.
24 2022 GINA Report, Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Hentet 13.01.2023 fra https://ginasthma.org/gina-reports/
25 Bunne J et al. J Allergy Elin Immunol Pract 2022;12:577-85.
26 Sigurdadottir ST et al. Allergy 2021;76:2855-65.
27 Di Cara et al, World Allergy Organ J 2015;8:1-3.
28 Genuneit J et al. Allergy 2017;72:849-56.
29 Annnesi-Maseano I et al. Respiratory Epidemiology: ERS Monograph Vol 65: European Respiratory Society; 2014.
30 Burgess JA et al. J Allergy Clin Immunol. 2007;120:863–95
31 Sigurdadottir ST et al. Allergy 2021;76:2855-65.
32 Togias A. Allergy 1999;54:94-105.
33  Scadding G et al. PrimCare Respir J. 2012;21:222–8
34 Shaaban R et al. Lancet 2008;372:1049-47.
35 Di Cara et al, World Allergy Organ J 2015;8:1-3.
36 Togias A. Allergy 1999;54:94-105.
37 Hadley JA et al. J Fam Pract 2012;61:11-15.
38 Woehlk C et al. Ann Allergy Asthma Immunol 2018;120:169-76.
39 Bunne J et al. J Allergy Elin Immunol Pract 2022;12:577-85.
40 Sigurdadottir ST et al. Allergy 2021;76:2855-65.
41 Di Cara et al, World Allergy Organ J 2015;8:1-3.
42 Genuneit J et al. Allergy 2017;72:849-56.
43 Annnesi-Maseano I et al. Respiratory Epidemiology: ERS Monograph Vol 65: European Respiratory Society; 2014.
44 Sigurdadottir ST et al. Allergy 2021;76:2855-65.
45 Togias A. Allergy 1999;54:94-105.
46 Scadding G et al. PrimCare Respir J. 2012;21:222–8
47 Shaaban R et al. Lancet 2008;372:1049-47.
48 Scadding G et al. PrimCare Respir J. 2012;21:222–8

Relatert lesning

Her er et utvalg andre sider som du kan være interessert i og som er relatert til teksten ovenfor.

Se även vårt Talk – Allergy Knowledge Sharing By ALK

Til Talk by ALK

Talk Play • Pasientutvalg

Er det noen som ikke skal ha allergivaksinasjon?

Her er et utvalg andre sider som du kan være interessert i og som er relatert til teksten ovenfor.