Skip to main content

Diagnostisering av luftveisallergier

DiagnostikkPrikktestBlodprøve

Diagnostisering av luftveisallergier

Prikktest og blodprøve (IgE) er de diagnostiske verktøyene man har for å stille en spesifikk diagnose. Det er også viktig å vurdere symptomene til pasienten i sammenheng med testresultatene. Noen ganger kan pasienten ha symptomer, selv om testene er negative.

Prikktest

En prikktest gir raskt svar etter 15 minutter. Man trenger allergenekstrakt av den eller de allergenene man ønsker å teste om pasienten er allergisk for. I tillegg trengs en liten lansett som er laget for formålet. En dråpe av de forskjellige allergene legges på underarmen. Ofte legges de dobbelt, ved siden av hverandre med minst tre centimeter avstand, med en tape i midten som indiker hvilke allergener som er applisert hvor. Deretter prikker man huden gjennom dråpen med lansetten.1Etter 15 minutter kan det komme en allergisk reaksjon på huden der det aktuelle allergenet ble prikket. Omrisset av hevelsen måles og overføres til journalen. Prikktest skal alltid gjennomføres på legekontoret fordi testen kan utløse allergisk sjokk.2

Slik tolker du prøvesvaret

Blodprøve

Gjennom en blodprøve kan man også måle mengden av antistoffet immunglobulin (IgE). Alle mengder over 0,35 kU/I viser at pasienten er allergisk mot det aktuelle allergenet. Utvalget av tilgjengelige allergener er større for spesifikk IgE enn for prikktester.3
Blodprøve kan tas enten som en selvstendig test eller for å bekrefte prikktest. Det kan også tas blodprøve hvis det ikke er hensiktsmessig å ikke ta prikktest. Det kan være tilfelle hvis pasienten har hudsykdommer eller bruker medisiner som kan påvirke testen (f.eks. antihistaminer).4

Klinisk allergi med negative tester

Det kan hende at pasienter med klare allergisymptomer i nesen ved kontakt med pollen ikke tester positivt på spesifikk IgE ved blodprøver eller på prikktester. Det er et fenomen som kalles lokal allergisk rhinitt (LAR). I litteraturen er LAR omtalt som en lokal allergisk respons med fravær av systemisk atopi, karakterisert ved lokal produksjon av spesifikke IgE-antistoffer ved eksponering for luftveisallergen(er). Man kan blant annet finne “lokal” IgE ved utskraping av nesesekreter.1 I Norge er dette vel og merke ikke en diagnose som kvalifiserer for behandling.

Referansene - klikk på plussikonet

Prikktest

  1. Skjønsberg, Ole Henning; Løvik, Martinus: prikktest Store medisinske leksikon på snl.no. Hentet 23. februar 2023 fra http://sml.snl.no/prikktest
  2. Skjønsberg, Ole Henning; Løvik, Martinus: prikktest i Store medisinske leksikon på snl.no. Hentet 23. februar 2023 fra http://sml.snl.no/prikktest

*********

Blodprøve

  1. Øymar K, Berstad AKH, Trønnes H et al. Allergologisk diagnostikk. Oppdatert 01.01.2020. Hentet 24.02.2023 fra https://www.helsebiblioteket.no/innhold/retningslinjer/pediatri/generell-veileder-i-pediatri/6.atopiske-sykdommer/6.6-allergologisk-diagnostikk#-helsebiblioteket-innhold-retningslinjer-pediatri-generell-veileder-i-pediatri-6atopiske-sykdommer-66-allergologisk-diagnostikk
  2. Skjønsberg, Ole Henning; Løvik, Martinus: prikktest i Store medisinske leksikon på snl.no. Hentet 23. februar 2023 fra http://sml.snl.no/prikktest
  3. Øymar K, Berstad AKH, Trønnes H et al. Allergologisk diagnostikk. Oppdatert 01.01.2020. Hentet 24.02.2023 fra https://www.helsebiblioteket.no/innhold/retningslinjer/pediatri/generell-veileder-i-pediatri/6.atopiske-sykdommer/6.6-allergologisk-diagnostikk#-helsebiblioteket-innhold-retningslinjer-pediatri-generell-veileder-i-pediatri-6atopiske-sykdommer-66-allergologisk-diagnostikk
  4. Skjønsberg, Ole Henning; Løvik, Martinus: prikktest i Store medisinske leksikon på snl.no. Hentet 23. februar 2023 fra http://sml.snl.no/prikktest

*********

Klinisk allergi med negative tester

  1. Arasi S, Pajno GB, Lau S, et al. Local allergic rhinitis: A critical reappraisal from a paediatric perspective. Pediatr Allergy Immunol 2016;27:569-73.

Relatert lesning

Her er et utvalg andre sider som du kan være interessert i og som er relatert til teksten ovenfor.

Se også vår Talk – Allergy Knowledge By ALK

Til Talk by ALK

Talk Play • Oppstart av allergivaksinasjon

Praktisk informasjon – oppstart

Praktisk informasjon ved oppstart av tablettbehandling mot allergi. Fastlege Anders Østrem gir en…

Se filmen

Produkter • ALKs breda produktutvalg

Fra diagnose til behandling

Hvert år behandles 2,4 millioner pasienter1 verden over med ALKs produkter for allergivaksinasjon…

Les mer