Skip to main content

Pollenallergi er kostbart for samfunnet

Helseøkonomi

10 milliarder kroner i året

Personer som sliter med allergi, har mange symptomer selv om de behandler sykdommen med symptomlindrende allergimedisiner, noe som får store helseøkonomiske konsekvenser.

Helsedirektoratet har gjort beregninger som viser at pollenallergi koster det norske samfunnet opp mot 10 milliarder kroner i året. Beregningene er gjort med utgangspunkt i tall fra Danmark og Finland, og tilpasset norske forhold. I snitt koster hver pollenallergiker samfunnet anslagsvis 10.000 kroner hvert år. – Vi regner med at 20 prosent av befolkningen har pollenallergi. 8–10 milliarder kroner er et sannsynlig anslag for hva pollen koster det norske samfunnet hvert år, sier avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet1.

Om lag halvparten av de samfunnsøkonomiske kostnadene på grunn av pollen skyldes direkte kostnader i forbindelse med medisinsk behandling, til medisiner, utgifter til lege og så videre, ifølge direktoratet2

Referansene - klikk på plussikonet

https://www.nrk.no/norge/pollen-allergi-koster-10-milliarder-1.11681256https://www.nrk.no/norge/pollen-allergi-koster-10-milliarder-1.11681256

Relatert lesning

Her er et utvalg andre sider som du kan være interessert i og som er relatert til teksten ovenfor.

Se også vår Talk – Allergy Knowledge By ALK

Til Talk by ALK

Talk Play • Prevalens

Flere blir allergiske, hva skyldes det?

Er det reelt at stadig flere blir allergiske? Hva skyldes det.

Podkast • Retningsljiner

Immunterapi mot allergi – Podkast

En fastleges betraktninger om allergivaksinasjon på legekontoret.

Tidskriftet den norske legeforening.