Skip to main content

Bjørkepollen, gresspollen og burotpollen 

De tre største og viktigste pollenallergenene i Norge er bjørk, gress og burot. Gresspollen ligner veldig på hverandre – alle regnes som allergener – og timotei pleier å få representere gresset i allergisammenheng. Burot er en urt i malurtslekten. Den norske pollensesongen kan deles inn i tre perioder etter hva som primært forårsaker det høye polleninnholdet. Om våren er det bjørkepollen, om sommeren gresspollen, og deretter burot om sensommeren.

Dessverre er allergisk rhinitt underdiagnostisert. Mange pasienter får også ikke god nok behandling. Hvis manglende symptomkontroll kan være et problem, blir det klart at luftveisallergier kan ha en stor påvirkning på livskvaliteten.

Må man oppsøke lege ved pollenallergi?

Må du som lege behandle pasienter med pollenallergi? Hvis pasientene henvender seg til deg, er det ofte interessant å spørre dem hvor lenge de har hatt symptomer og om allergien påvirker hverdagen deres  i stor grad. Deretter kan man vurdere om det trengs en ytterligere utredning som f.eks ved at det tas en blodprøve hvor man tester for f.eks pollenallergier (gress, bjørk, andre tresorter), husstøvmiddallergi og eventuelle andre allergier.

Global utbredelse – midd finnes overalt

Husstøvmiddallergi gjør mange trøtte og kan øke risikoen for allergisk astma. Husstøvmidd finnes året rundt, og symptomer som påvirker deg daglig, må behandles.

Tett nese er et vanlig symptom på husstøvmiddallergi, spesielt om natten og morgenen, etter kontakt med middene som lever i sengen. Personer som lider av husstøvmiddallergi, føler seg ofte trøtte og slitne. De sover urolig og våkner ofte av pusteproblemer. Mange snorker og blir tørre i munnen og halsen, eller de våkner av at de hoster. I motsetning til pollenallergi som er sesongavhengig, finnes midd hele året, noe som gjør at de er vanskelige å unngå.

Å leve med allergi – en utfordring i hverdagen

Nesten 30 % av de som har høysnue, føler at tilstanden påvirker de daglige aktiviteter1. Trøtthet er ofte et av de store problemene.

Insektallergi – Bier og veps er som regel ufarlige, men stikk kan iblant føre til allergiske reaksjoner

De fleste vil kunne reagere på giften fra et bie- eller vepsestikk. Den vanligste reaksjonen er en lokal reaksjon, dvs. området rundt stikket blir rødt og hovent. Dette forsvinner som regel i løpet av et døgn. Det kan være både smertefullt og ubehagelig, men som regel er dette ufarlig.

Hudkløe, elveblest eller lette hevelser, er som regel forbigående allergiske reaksjoner. En sjelden gang kan det imidlertid oppstå mer alvorlige allergiske reaksjoner. Det kan variere fra utslett, hevelse og kvalme/ brekninger til mer alvorlige reaksjoner som pusteproblem, blodtrykksfall, krampe og sirkulasjonssvikt.

Referansene - klikk på plussikonet

  1. Belén de la Hoz Caballer et al. Allergic rhinitis and its impact on work productivity in primary care practice and a comparison with other common diseases: The Cross-sectional study to evAluate work Productivity in allergic Rhinitis compared with other common dIseases (CAPRI) study. Am J Rhinol Allergy. 2012 Sep-Oct; 26(5): 390–394.

Relatert lesning

Her er et utvalg andre sider som du kan være interessert i og som er relatert til teksten ovenfor.

Se også vår Talk – Allergy Knowledge By ALK

Til Talk by ALK

Produkter • Vaksinasjonstabletter

Fra diagnose til behandling

Allergivaksinasjon i tablettform er den mest veldokumenterte av behandlingsformene…

Les mer

Talk Play • Om allergi

Kan allergi gå over av seg selv?

Øre-nese-halslegen og allmennlegen diskuterer om allergien faktisk kan gå over…

Se video