Skip to main content

Webinar om anafylaksi og anafylaktisk sjokk: møt spesialisten i anestesi og intensivmedisin

Tirsdag 9 april kl 18:00 og torsdag 11 april kl 18:00 arrangerer ALK et kveldswebinar om anafylaksi og anafylaktisk sjokk. Foreleser vil være Fredrik Hoff Nordum som er lege i spesialisering og doktorgradsstipendiat i anestesi og intensivmedisin. Han har bakgrunn som ambulansearbeider og paramedic, og har erfaring med håndtering av anafylaksi både i og utenfor sykehus.

Temaene vil være:

  • Hva er anafylaksi, hvordan utvikler det seg og hvorfor?
  • Kasuistikker anafylaksi
  • Symptomer og tegn på anafylaksi
  • Praktisk behandling av anafylaksi
  • Aktuelle medikamenter og tiltak ved anafylaksi
  • Oppfølging etter anafylaksi
Meld deg på her

Epidemiologi av allergisk luftveissykdom: erfaringer fra en moderne epidemi

Tirsdag 23 april kl 18:00 og torsdag 25 april kl 18:00

Allan Linneberg er professor i epidemiologi ved Universitetet i København, ph.d, overlege og forskningssjef ved “Center for klinisk forskning og Forebyggelse” ved Fredriksberg Hospital.

Han vil gi en en kort introduksjon til den interessante og verdifulle kunnskap som finnes innen luftsveisallergier fra et epidemiologisk perspektiv. I løpet av webinaret vil han dele med oss både sin innsikt og ikke minst de milepælene man har oppnådd innen dette området.

Webinaret vil være på engelsk.

Meld deg på her

Startpakke for allergivaksinasjon

For klinikker som har bestemt seg for å starte med allergivaksinasjon i injeksjonsform tilbyr ALK en halvdagsopplæring kalt Startpakke for allergivaksinasjon”.

Meningen er at dere etter en gjennomgang av Startpakken skal ha de beste forutsetningene for å gjennomføre allergivaksinasjon.

I opplæringen inngår blant annet følgende:

  • Hvordan etablere rutiner for å sikre en høy medisinsk standard og en effektiv utnyttelse av ressurser.
  • Gjennomgang av sikkerhetsrutiner og de praktiske aspektene ved behandlingen for etablering av en trygg og sikker allergivaksinasjonsklinikk.
  • Forslag til rutiner for dokumentasjon og oppfølging av behandlingsresultat.

De anbefalingene som gis er hentet fra norske og internasjonale konsensusrapporter, nasjonale lover og regler samt fra ALK bedriftsspesifikke retningslinjer omkring hvordan produktene bør håndteres. Opplæringen baseres blant annet på erfaringer fra flere allergivaksinasjonsklinikker

For å finne et passende tidspunkt for opplæringen, vennligst ta kontakt med oss her:

Kontakte oss

TalkPlay

Talk by ALK er et pedagogisk konsept for utveksling av kunnskap, innsikt og erfaringer innen allergi, og som er ment å være til støtte for helsepersonell.

TalkNews

Talk News er en blog hvor man kan få mer innsikt og kunnskap om allergi og allergivaksinasjon fra en noe annen vinkel. Det kan være informasjon om produksjonsprosessen av allergenekstrakter, hva skjer egentlig i kroppen ved en allergisk reaksjon eller en oppsummering av en klinisk studie.

TalkPlay

Talk by ALK er et pedagogisk konsept for utveksling av kunnskap, innsikt og erfaringer innen allergi, og som er ment å være til støtte for helsepersonell.

TalkNews

Talk News er en blog hvor man kan få mer innsikt og kunnskap om allergi og allergivaksinasjon fra en noe annen vinkel. Det kan være informasjon om produksjonsprosessen av allergenekstrakter, hva skjer egentlig i kroppen ved en allergisk reaksjon eller en oppsummering av en klinisk studie.