Kunnskapen vår om standardisering av allergenekstrakter er den viktigste grunnen til at ALK i dag er verdensledende innen produkter for diagnostikk og allergivaksinasjon.

Standardiserte produkter tas for gitt av de fleste i dag, men mange som jobber klinisk på allergifeltet, husker også hvordan det var å jobbe med ekstrakter før i tiden. Da måtte for eksempel pasientens dose reduseres ved bytte til ny flaske, siden man ikke kunne være sikker på at sammensetningen var lik som i forrige.

ALK har vært en pioner på området og jobber hele tiden med å utvikle og perfeksjonere produksjonsprosessene for at du og pasientene dine skal være sikre på at de får diagnostikk og behandling med produkter som oppfyller legemiddelmyndighetenes strengeste krav.

Den standardiseringsprosessen som ALK jobber ut fra, kalles SQ-prosessen (Standardized Quality). I denne teksten gir vi en kort forklaring av den kliniske bakgrunnen for allergensammensetningen i SQ-produktene samt en beskrivelse av hvordan standardiseringen muliggjør identisk reproduksjon.

Formålet med SQ-prosessen er å sikre at produktene alltid har samme allergensammensetning og major-allergeninnhold samt identisk biologisk aktivitet uansett batch. Prosessen bygger i hovedsak på to trinn:

1. Utvikling av standard (inhouse reference)
Hvilken allergensammensetning er optimal for å sikre klinisk nytte for flest mulig pasienter? Hver nyprodusert batch sammenlignes med denne standarden.

2. Reproduksjon av standard (inhouse reference)
Sikre at hver batch som produseres, er likeverdig med inhouse reference.

Utvikling av standard

For å sikre en optimal allergensammensetning i ekstraktet har man tatt utgangspunkt i den sammenlagte IgE-profilen fra en populasjon av pasienter med klinisk relevant allergi mot det aktuelle allergenet. I praksis tar man blodprøver av allergiske pasienter hos ALK i Hørsholm, og deretter samles disse i en serumbank. Med utgangspunkt i denne serumbanken utarbeider man et allergogram der relevante allergener identifiseres. På den måten sikrer man at ekstraktet inneholder alle klinisk relevante allergener. Figur 1 viser et allergogram for katt. I tillegg til å identifisere hvilke allergener det finnes antistoffer mot, identifiserer man også allergenets evne til å binde seg til IgE. Allergener med sterk affinitet til IgE har større evne til å utløse en allergisk reaksjon hos en populasjon. For enkeltpasienter kan imidlertid visse minor-allergener sannsynligvis ha klinisk relevans. I allergogrammet (figur 1) ser man at samtlige pasienter i den testede populasjonen har IgE-antistoffer mot kattens hovedallergen Fel d 1, samt at dette allergenet også har stor evne til å binde seg til IgE-antistoffer. Denne metoden for å sikre en representativ standard brukes på samtlige SQ-produkter.

Figur 1.

Reproduksjon av standard

Kontroll av reproduksjon av standarden krever tre trinn:

  1. sikring av korrekt allergensammensetning
  2. kvantifisering av major-allergener
  3. kvantifisering av den biologiske aktiviteten

 

Allergensammensetningen kontrolleres ved hjelp av krysset immunelektroforese (CIE). Med denne metoden gir hvert allergen opphav til en synlig bue som kan sammenlignes med standarden. Denne metoden er semikvantitativ, noe som gjør at størrelsen på buen også gir et mål på mengden allergener.

På denne måten vet man at samtlige major- og minor-allergener er med i ekstraktet, samt at mengden av dem er korrekt ved produksjonen. Hver ny batch som produseres, sammenlignes med standarden og skal være likeverdig.

Figur 2 viser to ulike batcher av husstøvmidd.

For å kvantifisere major-allergener bruker man ulike målemetoder: ELISA, SRID og RIE. Metodene bygger på antistoffer med markører som kan farges. Med ELISA og SRID foretar man absorbansmåling, mens RIE bygger på en gelelektroforese-metode. For hvert allergenslag kvantifiserer man ett eller flere major-allergener.

Figur 3 viser en RIE (Rocket Immunelektrophoresis) der fire ulike batcher av katt sammenlignes med en referanse, samt en SRID som avleses av en datamaskin

For til slutt å måle den biologiske aktiviteten bruker man både in-vitro- og in-vivo-metoder. Blod fra allergiske pasienter bindes til ekstraktet for at man skal kunne se at bindingen er identisk. Ved kontroll av standarden prikktester man minst 20 pasienter for å sjekke at ekstraktet tilsvarer spesifikasjonen både in-vivo og in-vitro.

For å produsere en batch med SQ-standardiserte allergener kreves mange ulike kvalitetskontroller på flere ulike trinn i prosessen. Det tar cirka fire måneder frem til den siste kvalitetskontrollen gjøres, og produktet kan sendes til pakking. Hvis en av kontrollene viser at batchen avviker fra standarden, kasseres den. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre prosessene for å unngå dette, siden en kassert batch medfører tap av tid og penger for alle parter.

Pasientsikkerheten har selvsagt alltid høyeste prioritet. Du og dine pasienter kan derfor være sikre på at de SQ-produktene dere bruker til allergidiagnostikk og behandling med allergivaksinasjon, oppfyller de strengeste standardene på området.

Referanser:

Relatert lesning

Her er et utvalg andre sider som du kan være interessert i og som er relatert til teksten ovenfor.

Se även vårt Talk – Allergy Knowledge Sharing By ALK

Til Talk by ALK

Talk Play • Pasientutvalg

Er det noen som ikke skal ha allergivaksinasjon?

Her er et utvalg andre sider som du kan være interessert i og som er relatert til teksten ovenfor.