Skip to main content

GRAZAX® -behandling av gresspollenallergi

 

Indikasjon

Sykdomsmodifiserende behandling av gresspollenindusert rhinitt og konjunktivitt hos voksne og barn ≥5 år med kliniske relevante symptomer som er diagnostisert med en positiv hudprikktest og/eller spesifikk IgE-test for gresspollen.

Grazax brukes til behandling av voksne og barn fra fem år med rhinitt og konjunktivitt (allergisk reaksjon i nese og øyne) som forårsakes av gresspollen. Grazax endrer den allergiske sykdommen gjennom å øke den immunologiske toleransen for gresspollen.2

FAQ

Forventet effekt

Effekten av Grazax gitt en gang daglig på rhinokonjunktivitt ble vurdert i en randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert multinasjonal studie. Effekten ble basert på de gjennomsnittlige daglige symptomene på rhinokonjunktivitt samt den daglige medisineringen under gresspollensesongen. Behandlingen ble innledet minst 16 uker før forventet start av den første gresspollensesongen og fortsatte året rundt. Daglig behandling med Grazax hos voksne pasienter i 3 år, resulterte i modifisert sykdom vist gjennom vedvarende effekt etter avsluttet behandling (effekt påvist etter 1 og 2 års oppfølging). Det er også signifikant effekt for alle symptomene på rhinokonjunktivitt (rennende nese, tett nese, nysing, kløe i nesen, røde øyne m/kløe og rennende øyne).

Hvordan tar man GRAZAX?

GRAZAX® skal tas én gang om dagen. Det vil gå 2-4 måneder før man kan si noe om effekten av behandlingen. Det er viktig at tabletten tas hver dag – hele året, og selv om allergisymptomene reduseres eller forsvinner, skal ikke pasiententa pause eller avslutte behandlingen. Anbefalt behandlingstid er tre år. Hvis pasienten glemmer å ta tabletten, kan den tas senere samme dag. Pasienten skal ikke ta dobbel dose for å kompensere for en glemt tablett, men fortsette som vanlig med én tablett per dag. Fingrene skal være tørre når pasienten  tar tabletten ut av pakningen og det er viktig at den legges under tungen. Tabletten oppløses i løpet av få sekunder. Pasienten bør unngå å svelge det 1. minuttet etter inntak av tabletten og unngå å spise og drikke i 5 minutter etter inntak.  Det er viktig at den første tabletten tas på legekontoret. Dette er for å sikre at tabletten tas korrekt samt mulighet for å diskutere eventuelle bivirkninger.

Eventuelle bivirkninger

Den vanligste reaksjonen ved behandling med GRAZAX® er kløe i munnen – en prikkende fornemmelse, ofte under tungen, som kommer raskt etter inntak av tabletten. Normalt varer det fra noen minutter til noen timer. For de fleste går dette over i løpet av en uke. Andre mulige bivirkninger er kløe i ørene, nysing, halsirritasjon, hevelse i munnen (oftest under tungen), magesmerter, oppkast og lokal hevelse av leppene. Disse bivirkninger er ofte

kortvarige, milde til moderate, og opptrer of test i den første behandlingsuken. Hvis man opplever alvorligere bivirkninger, for eksempel pusteproblem eller problemer med å svelge, utslett, stemmeforandring, svimmelhet eller får en følelse av at halsen blir tykk, skal lege kontaktes umiddelbart. Hvis pasienten har astma og symptomene forverres ved behandling med GRAZAX® , skal pasienten kontakte lege.I begge tilfeller skal pasientenopphøre med å ta tabletten inntil du beslutter noe annet. Skulle pasieten oppleve at bivirkningene blir verre med tiden, bør pasienten kontakte degfor å diskutere om bivirkningene skal behandles med symptomatiske legemidler, som for eksempel antihistamin.

Dine anvisninger er viktige

For å redusere høysnuesymptomer gjennom behandlingsforløpet og for å få en langvarig effekt etter avsluttet behandling, er det viktig at pasienten tar tabletten hver dag i tre år, også de dager hvor pasienten ikke har noen symptomer.

Bruk av to AIT – tabletter samtidig

Det finnes en studie der man har undersøkt tolerabilitet og sikkerhet ved bruk av to tabletter samtidig. I studien fulgte man oversikten nedenfor:

Det viktigste ved et slikt behandlingsprinsipp er å skjønne hvilken tablett pasienten eventuelt skulle reagere på i oppstartfasen. Den første tabletten av hver behandling anbefales å tas på legekontoret.

Hvorfor anbefales det at den første tabletten tas hos deg på legekontoret?

GRAZAX®  er en sublingual tablett som løser seg opp i løpet av noen sekunder. Det er viktig at pasienten ikke svelger det første minuttet etter inntak. Det anbefales at den første tabletten tas hos på legekontoret for å forsikre seg om at den tas korrekt. Da får man også en mulighet til å diskutere med pasienten eventuelle bivirkninger og mulig behandling av disse dersom det er nødvendig.

Hva er de vanligste bivirkningene?

Den vanligste reaksjonen ved behandling med GRAZAX® er kløe i munnen. Dette oppstår i forbindelse med at tabletten plasseres under tungen, men det gå som regel over etter noen minutter eller timer. Etter en ukes behandling, er denne reaksjonen borte hos de aller fleste. Andre mulig bivirkninger er kløe i ørene, nysning, halsirritasjon og hevelse i munnen. På samme måte som munnkløe, er dette eksempel på allergiske reaksjoner som i de aller fleste tilfeller bare forekommer i en kort periode i starten av behandlingen.

Hvis pasienten tidligere har reagert voldsomt på allergivaksinasjon mot gresspollen, kan pasienten behandles med GRAZAX?

Hvis pasienten tidligere ha reagert voldsomt på allergivaksinasjon mot gresspollen med injeksjon kan det være en øket risiko for tilsvarende reaksjoner ved behandling med GRAZAX®. I så fall børdu foreta en nøye vurdering innen behandlingen startes.

Hva skal pasienten man gjøre hvis det oppstår man får flere astmaanfall enn tidligere?

Hvis pasienten har astma og symptomene forverres ved behandling med GRAZAX® skal pasienten kontakte legen som vil vurdere om behandlingen bør avbrytes. Det er viktig at pasienten tar sin astmamedisin som anvist.

Hva skal pasienten gjøre hvis han glemmer å ta tabletten?

Hvis pasienten glemmer å ta tabletten, kan den tas senere samme dag. Det skal ikke tas dobbel dose for å kompensere for en glemt tablett. Neste dag tas tabletten som vanlig.

Skal pasienten ta en pause i behandlingen om sommeren?

Nei, pasienten skal fortsette behandlingen som vanlig gjennom gresspollensesongen.

Skal pasienten fortsette med sine symptomlindrende medisiner om sommeren/gjennom pollensesongen?

Dersom pasienten har behov for symptomlindrende medisiner bør han fortsette med disse.

Pasienten har astma. Skal pasienten fortsette med sine astmamedisiner?

Ja, pasienten skal fortsette astmabehandlingen slik som ordinert..

GRAZAX® refunderes etter
blåreseptforskriftens §2

Lenke till Felleskatalogen

Referansene - klikk på plussikonet

Bruk av to AIT – tabletter samtidig

[1] Maloney J et al. J Allergy Clin Immunol. 2016;4:301–9

ITULAZAX®

(Betula verrucosa)

Allergivaksinasjon i tablettform
mot bjørkegruppen.

GRAZAX® 

(Phleum pratense)

Allergivaksinasjon i tablettform
mot gresspollen

ACARIZAX®

(Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae)

Allergivaksinasjon i tablettform
mot husstøvmidd

ALUTARD SQ® – Timotei

(Phleum pratense) 

Allergivaksinasjon subkutant mot gresspollen

ALUTARD SQ® – Bjørk

(Betula verrucosa)

Allergivaksinasjon subkutant mot bjørk

ALUTARD SQ® – Veps

(Vespula spp.)

Allergivaksinasjon subkutant mot vepsegift

ALUTARD SQ® – Bie

(Apis mellifera)

Allergivaksinasjon subkutant mot bigift

SOLUPRICK®, SOLUPRICK SQ®

(Allergenekstrakter)

Allergenekstrakt til prikktekst

Autoinjektor adrenalin

Jext®

(Adrenalin)