Skip to main content

ITULAZAX® er allergivaksinasjon i tablettform mot trepollen

Indikasjon

Voksne: Moderat til alvorlig allergisk rhinitt og/eller konjunktivitt indusert av pollen fra den homologe bjørkegruppen (Bjørk, or, agnbøk, hassel, eik, bøk). Pasienter med en klinisk anamnese med symptomer til tross for bruk av symptomlindrende legemidler, og en positiv test for sensibilisering til et medlem av den homologe bjørkegruppen (prikktest og/eller spesifikk IgE).

Tabletten inneholder standardisert allergenekstrakt av pollen fra bjørk som er den vanligste årsaken til allergi overfor trepollen i Norge. Pga høy grad av kryssreaktivitet mellom bjørkepollen og pollen fra en rekke trær (or, hassel, bøk, agnbøk og eik), opplever mange bjørkepollenallergikere symptomer fra tidlig på året til langt etter sommeren. Den høye graden av kryssreaktivitet fører til at tabletten også virker mot allergi overfor pollen fra denne gruppen av trær.

Allergivaksinasjon, eller allergen immunterapi som det også kalles, mot bjørkepollen har tidligere kun vært tilgjengelig som injeksjon. Med ITULAZAX® kan behandlingen tas hjemme etter at den første tabletten er tatt hos legen.

ITULAZAX® behandler trepollenallergi ved langsomt å øke immunsystemets toleranse.

Pollenallergi kan være veldig plagsomt, men det finnes effektiv behandling.

Ved pollenallergi kan symptomene oppleves som meget plagsomme og mange blir ofte veldig trøtte. Når allergien påvirker hverdagen, bør pasienten kontakte legen sin.

FAQ

Forventet effekt

I en randomiserte, dobbeltblinde, placebokontrollerte studier av pasienter med bjørkepollenindusert allergisk rhinitt og/eller konjunktivitt, har det blitt vist at behandling med Itulazax førte til en statistisk signifikant behandlingseffekt under både BPS (bjørkepollensesongen) og TPS (trepollensesongen). Pasienter på Itulazax opplevde reduksjoner i symptomer og legemiddelscores sammenlignet med placebo. ITULAZAX® har også vist å forbedre livskvalitet i denne pasientgruppen i både BPS og TPS sammenlignet med pasienter som fikk placebo. Alle pasienter med aktiv behandling, ITULAZAX®, og placebo behandling, hadde tilgang til symptomatisk behandling

Hvordan tar man ITULAZAX?

ITULAZAX® skal tas 1 gang om dagen, og det tar16 uker før klinisk effekt kan forventes. Det er viktig at pasienten tar tabletten hver dag året rundt. Selv om allergisymptomene reduseres eller forsvinner, skal pasienten  ikke ta pause eller avslutte behandlingen. Anbefalt behandlingstid er tre år for å forsikre seg om at immunsystemet er omstilt og for å oppnå best mulig effekt etter at behandlingen er avsluttet.

Hvis pasienten glemmer å ta tabletten, kan den tas senere samme dag. Pasienten skal ikke ta dobbel dose for å kompensere for en glemt tablett, men fortsette som vanlig med én tablett per dag. Fingrene skal være tørre når pasienten tar tabletten ut av pakningen og det er viktig at den legges under tungen. Tabletten oppløses i løpet av få sekunder. Pasienten bør unngå å svelge det 1. minuttet etter inntak av tabletten og unngå å spise og drikke i 5 minutter etter inntak. Det er viktig at den første tabletten tas på legekontoret. Dette er for å sikre at tabletten tas korrekt samt mulighet for å diskutere eventuelle bivirkninger med pasienten.

Eventuelle bivirkninger

Den vanligste reaksjonen på behandling med ITULAZAX® er kløe i munnen. Andre mulige bivirkninger er kløe i ørene, nys, halsirritasjon, hevelse i munnen (oftest under tungen), magesmerter, oppkast og lokal hevelse av leppene. Disse reaksjonene oppstår i løpet av de første dagene og forsvinner innen noen måneder (i mange tilfeller innen en uke eller to). I de fleste tilfellene hjelper det å ta antihistamin ca 1 time før tabletten tas. Hvis man mot formodning opplever alvorlige bivirkninger, for eksempel problemer med å puste eller problemer med å svelge, utslett, stemmeforandring, svimmelhet eller følelsen av en klump i halsen, skal lege kontaktes umiddelbart. Har din pasient astma er det viktig at den er velkontrollert før behandlingsstart. Pasienten bør også informeres om å kontakte sin lege hvis astmasymptomene forverres ved behandling med ITULAZAX®.

For å redusere høysnuesymptomer gjennom behandlingsforløpet og for å få en langvarig effekt etter avsluttet behandling, er det viktig å huske å ta tabletten hver dag, også de dager hvor det ikke er noen symptomer. For å oppnå det beste mulige resultatet av behandlingen, er det viktig å følge legens anvisninger nøye.

Bruk av to AIT – tabletter samtidig (1)

Det finnes en studie der man har undersøkt tolerabilitet og sikkerhet ved bruk av to tabletter samtidig. I studien fulgte man oversikten nedenfor:

Det viktigste ved et slikt behandlingsprinsipp er å skjønne hvilken tablett pasienten eventuelt skulle reagere på i oppstartfasen. Den første tabletten av hver behandling anbefales å tas på legekontoret.

Hvorfor anbefales det at den første tabletten tas hos deg på legekontoret?

ITULAZAX® er en sublingual tablett som løser seg opp i løpet av noen sekunder. Det er viktig at pasienten ikke svelger det første minuttet etter inntak. Det anbefales at den første tabletten tas hos på legekontoret for å forsikre seg om at den tas korrekt. Da får man også en mulighet til å diskutere med pasienten eventuelle bivirkninger og mulig behandling av disse dersom det er nødvendig.

Hva er de vanligste bivirkningene?

Den vanligste bivirkningen med ITULUZAX® er munnkløe. Munnkløekan oppstå rett etter at pasienten hartatt tabletten og forsvinne etter noen minutter eller timer. Etter en ukes behandling, har denne reaksjonen opphørt hos de fleste ettersom kroppens toleranse overfor behandlingen økes. Ved plagsomme symptomer hjelper det i de fleste tilfellene hvis pasienten taren antihistamin ca 1 time før tabletten tas. Andre mulige bivirkninger er ørekløe, nys, halsirritasjon og hevelse i munnen. På lik linje som munnkløe er dette eksempler på allergiske reaksjoner som i de aller fleste tilfellene forekommer i en begrenset periode i begynnelsen av behandlingen.

Hva skal pasientengjøre hvis det oppstår flere astmaanfall enn tidligere?

Hvis pasienten har astma og symptomene forverres ved behandling med ITULAZAX®, skal pasienten kontakte lege som vil vurdere om behandlingen bør avbrytes. Det er viktig at pasienten tar sin astmamedisin som anvist.

Hvis pasienten tidligere har reagert voldsomt på allergivaksinasjon mot bjørkepollen med injeksjoner, kan pasienten behandles med ITULAZAX?

Hvis pasienten tidligere har reagert voldsomt på allergivaksinasjon mot bjørkepollen med injeksjon, kan det være en økt risiko for tilsvarende reaksjoner ved behandling med ITULAZAX®. I så fall bør du foreta en nøye vurdering innen behandlingen startes.

Hva skal pasienten gjøre hvis han glemmer å ta tabletten?

Hvis pasienten glemmer å ta tabletten, kan den tas senere samme dag. Det skal ikke tas dobbel dose for å kompensere for en glemt tablett. Neste dag tas tabletten som vanlig.

Skal pasienten ta en pause i behandlingen i pollensesongen?

Nei, pasienten skal fortsette med behandlingen hele året

Referansene - klikk på plussikonet

Bruk av to AIT – tabletter samtidig

[1] Maloney J et al. J Allergy Clin Immunol. 2016;4:301–9

ITULAZAX® refunderes etter
blåreseptforskriftens §2

Lenk till Felleskatalogen

ITULAZAX®

(Betula verrucosa)

Allergivaksinasjon i tablettform
mot bjørkegruppen.

GRAZAX® 

(Phleum pratense)

Allergivaksinasjon i tablettform
mot gresspollen

ACARIZAX®

(Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae)

Allergivaksinasjon i tablettform
mot husstøvmidd

ALUTARD SQ® – Timotei

(Phleum pratense) 

Allergivaksinasjon subkutant mot gresspollen

ALUTARD SQ® – Bjørk

(Betula verrucosa)

Allergivaksinasjon subkutant mot bjørk

ALUTARD SQ® – Veps

(Vespula spp.)

Allergivaksinasjon subkutant mot vepsegift

ALUTARD SQ® – Bie

(Apis mellifera)

Allergivaksinasjon subkutant mot bigift

SOLUPRICK®, SOLUPRICK SQ®

(Allergenekstrakter)

Allergenekstrakt til prikktekst

Autoinjektor adrenalin

Jext®

(Adrenalin)