Skip to main content

En fastleges betraktninger om allergivaksinasjon på legekontoret

AllergivaksinasjonTabletterRetningslinjer

Podkast – Immunterapi mot allergi

Tidsskriftet den Norske Legeforening.

Vurderinger ved sublingual behandling mot pollenallergi

Vanlige symptomer for pollenallergikere (enten gress og/eller bjørk) som kan være aktuelle for SLIT er røde og irriterte øyne (kløe og rennende), rennende og vannaktig snue og/eller tett neste, kløe i nese og/eller svelg, nysing og trøtthet.1

Podcast – immunterapi mot allergi

I podcasten til høyre diskuterer fastlege Anders Østrem hvordan allergivaksinasjon kan gjennomføres på fastlegekontoret. Østrems betraktninger ble publisert i Tidsskriftet.1 Sublingval immunterapi kan med fordel gjennomføres på fastlegekontoret. Behandlingen kan være indisert hos pasienter som har allergisymptomer til tross for standard behandling.

Hør podcasten ovenfor.

Mange pasienter med allergisk sykdom får ikke optimal behandling4

Mange får en eller flere allergiske reaksjoner i løpet av livet. Norske studier finner en livstidsforekomst på 25–30 % for rhinitt hos barn i skolealder og unge voksne2. Videre har det blitt vist en forekomst på 23 % blant voksne i Europa3. Mange pasienter med allergisk sykdom får ikke optimal behandling4 noe som medfører redusert livskvalitet og store kostnader for samfunnet 56 . Ofte blir resepten fornyet uten samtidig konsultasjon hos lege.

Sublingval immunterapi har vært tilgjengelig i flere år og er nå utvidet til behandling mot bjørk, gress (timotei) og husstøvmiddallergi. Vi mener at behandlingen, etter relevant opplæring, kan gjennomføres på fastlegekontoret med støtte av medarbeidere.

Hvorfor allmennpraksis?

Behandling av allergisk sykdom har i utgangspunktet alltid vært fastlegens ansvar. I dag kan pasientene utredes og behandles forsvarlig av fastlegen, også med sublingval immunterapi. Det er vanligvis ikke behov for henvisning til spesialisthelsetjenesten, der behandlingskapasiteten for denne gruppen pasienter er sprengt. Statens legemiddelverk har gitt generell refusjonsrett for legemidler til sublingval immunterapi1, og siden behandlingen strekker seg over 3 år, vil fastlegen være et naturlig kontaktpunkt og sikre god etterlevelse2.

En forutsetning for oppstart og oppfølging av pasienter for sublingval immunterapi er god kunnskap hos behandlerne

Riktig diagnose er en forutsetning for god behandling. Sykehistorien er sentral for diagnose av allergisk sykdom og symptomene må relateres til når bjørk eller gress har blomstring på hjemstedet. Både tidspunkt og mengde pollen kan variere mye fra år til år. Ved husstøvmiddallergi vil symptomer ofte være til stede hele året. Ved forskrivning av sublingval immunterapi er det krav om påvist sensitivisering ved hudprikktest eller måling av spesifikk IgE1. Testene ikke er ensbetydende med allergisk sykdom, men kun et mål for sensitivisering av immunsystemet. Resultatet må alltid relateres til sykehistorien. Positiv prediktiv verdi øker med stigende verdier av spesifikk IgE, der verdier over 3,5 kU/L indikerer stor sannsynlighet for allergi. Ved tvil om diagnose og stor sykdomsbelasting vil henvising til spesialist være indisert.

En forutsetning for oppstart og oppfølging av pasienter for sublingval immunterapi er god kunnskap hos behandlerne

Riktig diagnose er en forutsetning for god behandling. Sykehistorien er sentral for diagnose av allergisk sykdom og symptomene må relateres til når bjørk eller gress har blomstring på hjemstedet. Både tidspunkt og mengde pollen kan variere mye fra år til år. Ved husstøvmiddallergi vil symptomer ofte være til stede hele året. Ved forskrivning av sublingval immunterapi er det krav om påvist sensitivisering ved hudprikktest eller måling av spesifikk IgE1. Testene ikke er ensbetydende med allergisk sykdom, men kun et mål for sensitivisering av immunsystemet. Resultatet må alltid relateres til sykehistorien. Positiv prediktiv verdi øker med stigende verdier av spesifikk IgE, der verdier over 3,5 kU/L indikerer stor sannsynlighet for allergi. Ved tvil om diagnose og stor sykdomsbelasting vil henvising til spesialist være indisert.

Praktisk gjennomføring på fastlegekontoret

Før sublingval immunterapi vurderes er det et krav at pasientens symptomer er plagsomme til tross for symptomlindrende og forebyggende behandling. Denne skal være forsøkt 2 år og en gjennomgang av hvordan pasienten etterlever behandlingen er nødvendig. En forutsetning for oppstart og oppfølging av pasienter for sublingval immunterapi er god kunnskap hos behandlerne. Medarbeidere kan ha en viktig rolle, og vil kunne avlaste fastlegen.1

Pasientene kan identifiseres på flere måter. Man kan aktivt søke opp pasienter i journalsystemet. En gruppe som skiller seg ut som spesielt aktuell er de som har behov for systemiske steroider. Disse pasientene kan informeres og tilbys time for vurdering. Ved en passiv tilnærming kan pasienter som tar kontakt for fornyet resept spørres om behandlingseffekt. Ungdom som kontakter for attester i forbindelse med ekstra tid til eksamen, kan også være en aktuell gruppe. Dersom det er mistanke om dårlig kontroll til tross for optimal symptomatisk behandling bør konsultasjon tilbys.2

Sublingval immunterapi for allergiske lidelser er et godt tilbud til mange pasienter som ikke oppnår effekt av symptomlindrende og forebyggende behandling.1

Oppstart av sublingval immunterapi

Før oppstart bør pasienten tilbys en konsultasjon der både indikasjon, mulige -bivirkninger og diagnose gjennomgås. Det er viktig å forklare prinsippene ved sublingval immunterapi: daglig tablett i 3 år med forventet effekt først etter 3–4 måneder. I en langtidsstudie er det påvist økt livskvalitet og opptil 73 % reduksjon i behov for medisiner1. Det er viktig å forklare at nær alle pasienter opplever varierende grad av bivirkninger. Vanligst er kløe i munn og hals, hevelse i munnslimhinne, parestesi i munnen og magesmerter2. De fleste går over etter 1–2 ukers behandling. Den første dosen skal alltid tas under tilsyn på legekontoret. Antihistamin kan tas på forhånd for å dempe eventuelle bivirkninger. Pasienten observeres i 30 minutter og det er viktig å trygge pasienten på mulige opplevde bivirkninger.

Ved indikasjon for behandling mot flere allergener anbefales det oppstart av  medikament nummer to etter minst 14 dager, eller til bivirkninger fra første tablett har gitt seg. Første dose av medikament nummer to skal også tas på legekontoret.3

Sublingval immunterapi for allergiske lidelser er et godt tilbud til mange pasienter som ikke oppnår effekt av symptomlindrende og forebyggende behandling. På tross av allerede stor belasting på fastlegekontoret, mener vi at det her kan gjennomføres allergenspesifikk immunterapi på en god måte. Sentralt er god informasjon og opplæring av pasientene i både prinsipper for behandlingen og etterlevelse.4

Rundt en million nordmenn

Rundt en million nordmenn har mer eller mindre alvorlig pollenallergi1, og nå går vi inn i en tid der mange har plager knyttet til dette. Burde fastlegene kunne behandle allergi med sublingval immunterapi? Vi snakker med fastlege Anders Østrem som er spesialist i allmennmedisin og nestleder i Lunger i Praksis (LIP).

Referansene - klikk på plussikonet

Intro

[1] Østrem A, Øien T. Fastlegen kan behandle allergi med immunterapi. Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141. doi: 10.4045/tidsskr.21.0053.

[2] Hansen TE, Evjenth B, Holt J. Increasing prevalence of asthma, allergic rhinoconjunctivitis and eczema among schoolchildren: three surveys during the period 1985-2008. Acta Paediatr 2013; 102: 47–52. [PubMed][CrossRef]

[3] Bauchau V, Durham SR. Prevalence and rate of diagnosis of allergic rhinitis in Europe. Eur Respir J 2004; 24: 758–64. [PubMed][CrossRef]

[4] Spinozzi F, Murgia N, Baldacci S et al. Characteristics and predictors of allergic rhinitis undertreatment in primary care. Int J Immunopathol Pharmacol 2016; 29: 129–36. [PubMed][CrossRef]

[5] Cardell LO, Olsson P, Andersson M et al. TOTALL: high cost of allergic rhinitis-a national Swedish population-based questionnaire study. NPJ Prim Care Respir Med 2016; 26: 15082. [PubMed][CrossRef]

[6] Stróżek J, Samoliński BK, Kłak A et al. The indirect costs of allergic diseases. Int J Occup Med Environ Health 2019; 32: 281–90. [PubMed]

************

Hvorfor allmennpraksis?

[1] Legemiddelhåndboka. L9.5.1 Allergenekstrakter. https://www.legemiddelhandboka.no/L9.5.1/Legemidler_ved_allergiske_lidelser#Lk-09-allergi-1406 Lest 22.2.2021.

[2] Østrem A, Øien T. Fastlegen kan behandle allergi med immunterapi. Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141. doi: 10.4045/tidsskr.21.0053.

****************

En forutsetning for oppstart

[1] Legemiddelhåndboka. L9.5.1 Allergenekstrakter https://www.legemiddelhandboka.no/L9.5.1/Legemidler_ved_allergiske_lidelser#Lk-09-allergi-1406 Lest 22.2.2021.

*****************

Praktisk gjennomføring

[1] Østrem A, Øien T. Fastlegen kan behandle allergi med immunterapi. Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141. doi: 10.4045/tidsskr.21.0053.

[2] Østrem A, Øien T. Fastlegen kan behandle allergi med immunterapi. Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141. doi: 10.4045/tidsskr.21.0053.

****************

Sublingval immunterapi for allergiske lidelser

[1] Østrem A, Øien T. Fastlegen kan behandle allergi med immunterapi. Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141. doi: 10.4045/tidsskr.21.0053.

*****************

Oppstart av sublingval immunterapi

[1] Dahl R, Kapp A, Colombo G et al. Efficacy and safety of sublingual immunotherapy with grass allergen tablets for seasonal allergic rhinoconjunctivitis. J Allergy Clin Immunol 2006; 118: 434–40. [PubMed][CrossRef]

[2] Legemiddelhåndboka. L9.5.1 Allergenekstrakter. https://www.legemiddelhandboka.no/L9.5.1/Legemidler_ved_allergiske_lidelser#Lk-09-allergi-1406 Lest 22.2.2021.

[3] Maloney J et al. J Allergy Clin Immunol. 2016;4:301–9

[4] Østrem A, Øien T. Fastlegen kan behandle allergi med immunterapi. Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141. doi: 10.4045/tidsskr.21.0053

******

Rundt en million nordmenn

[1] Norges Astma- og Allergiforbund, 20.12.2022

https://www.naaf.no/fokusomrader/allergi-og-overfolsomhet/pollenallergi/fem-tegn-pa-pollenallergi/

Relatert lesning

Her er et utvalg andre sider som du kan være interessert i og som er relatert til teksten ovenfor.

Se også vår Talk – Allergy Knowledge By ALK

Til Talk by ALK

Podkast • Immunterapi mot allergi

Allergivaksinasjon på fastlegekontoret?

I podkasten diskuterer fastlege Anders Østrem hvordan allergivaksinasjon kan gjennomføres på fastlegekontoret. Østrems betraktninger ble publisert i Tidsskriftet, lyssna her

Talk Play • Verktøy allmennleger, 10 min

Allergiverktøykassa for allmennleger

Sverre Steinsvåg gjennomgår på 10 minutter nyttige verktøy for allmennleger som behandler pasienter med allergi.