Skip to main content

Allergi og allergener, hva er det?

Allergi forårsakes av at kroppens immunsystem overreagerer mot stoffer som normalt sett er helt ufarlige for oss, og noen av de vanligste kjennetegn på dette er kløe i øynene, rennende eller tett nese, nysing, hoste eller pustebesvær. Ved å behandle immunsystemet slik at det blir mindre følsomt overfor disse stoffene, behandler man også den underliggende årsaken til de allergiske sykdommene. Allergi må tas på alvor, og målet med behandlingen er at din pasient skal bli symptomfri uten allergiproblemer som påvirker søvn, arbeid, skole eller sosiale aktiviteter. Det er viktig å forstå hva som skjer i kroppen ved allergiske reaksjoner.

Pollen, midd og stoffer fra pelsdyr er blant våre vanligste luftbårne allergener. De finnes i luften og er utløsende faktorer for allergi som kan ramme luftveiene. Å bli utsatt for noen av disse stoffene kan føre til henholdsvis pollenallergi, husstøvmiddallergi eller pelsdyrallergi, og dermed til en rekke plagsomme allergisymptomer.

En allergisk reaksjon fører til ulike allergisymptomer.

 

Allergiske reaksjoner ved pollenallergi, husstøvmiddallergi og pelsdyrallergi forårsaker en betennelse i luftveiene og/eller øynene og gir dermed en rekke ulike symptomer. Allergi i de øvre luftveiene forårsaker høysnue med allergisymptomer som rennende nese, tett nese, nysing og kløe i nesen. En inflammasjon i de nedre luftveiene kan føre til allergisk astma, mens en inflammasjon som rammer øynene, kalles konjunktivitt (bindehinnebetennelse) og fører til kløe og rennende øyne. Den allergiske reaksjonen og allergisymptomene kan bli verre med tiden hvis ikke sykdommen behandles korrekt, og høysnue anses for å være en av de største risikofaktorene for å utvikle allergisk astma.

Forskjellen på allergi og overfølsomhet

Overfølsomhet er et overordnet begrep som omfatter samtlige kroppslige reaksjoner på stoffer i miljøet som mennesker normalt sett ikke skal reagere på. Allergi kan ses på som en spesiell type overfølsomhet. De allergiske reaksjonene involverer alltid immunforsvaret vårt. Det er ikke tilfellet ved annen overfølsomhet, som kan ha mange andre årsaker.

Hva er kryssallergi?

Kryssallergi kalles det når en allergisk person også reagerer på stoffer fra en annen kilde. Proteinene i ulike allergener kan ligne så mye på hverandre at immunforsvaret ikke klarer å skille dem fra hverandre, noe som kan føre til kryssallergi. Pollenallergikere kan f.eks. få plager når de spiser epler, nøtter og steinfrukter. Det er ofte de mest følsomme allergikerne som rammes av kryssallergi.

Bjørkepollen, gresspollen og burotpollen

De tre største og viktigste pollenallergenene i Norge er bjørk, gress og burot. Gresspollen ligner veldig på hverandre – alle regnes som allergener – og timotei pleier å få representere gresset i allergisammenheng. Burot er en urt i malurtslekten. Den norske pollensesongen kan deles inn i tre perioder etter hva som primært forårsaker det høye polleninnholdet. Om våren er det bjørkepollen, om sommeren gresspollen, og deretter burot om sensommeren.

Bjørk er et av våre vanligste treslag. På en bjørk kan det henge tusenvis av rakler, som hver kan produserer 5 milioner pollenkorn. Mengden allergener som en allergiker blir eksponert før i løpet av en sesong, kan måles i nanogram.

Lær mer om pollenallergi

Allergi hos barn må tas på alvor

Forekomsten av allergier i luftveiene har økt de siste tiårene, både i industriland og i utviklingsland. Rundt 400–500 millioner mennesker verden over lider av høysnue1 og cirka 40 % av disse er barn. Å behandle allergi hos barn er viktig for å bremse utviklingen av den allergiske sykdommen, også kalt den allergiske marsjen. Man antar at omtrent 10–20 % av alle som lider av høysnue, har symptomer som ikke er velkontrollert, til tross for at de bruker symptomlindrende allergimedisin. Av de som har varige symptomer, er det svært få som allergivaksineres.

Referansene - klikk på plussikonet

Allergi hos barn må tas på alvor

[1] Pawankar R, Canonica GW, ST Holgate ST, Lockey RF, Blaiss M. WAO White Book on Allergy: Update 2013

*******

Relatert lesning

Her er et utvalg andre sider som du kan være interessert i og som er relatert til teksten ovenfor.

Se også vår Talk – Allergy Knowledge By ALK

Til Talk by ALK

Om allergi • Behandling

Hvilke behandlings-alternativer finnes?

Det finnes to måter å behandle allergisk rhinitt på. Begge lindrer symptomene, men allergivaksinasjon…

Les mer

Talk Play • Prevalens

Flere blir allergiske, hva skyldes det?

Er det reelt at stadig flere blir allergiske? Hva skyldes det?

 

Se video