Skip to main content

Indikasjon

Voksne diagnostisert med sykehistorie og en positiv hudprikktest og/eller spesifikk IgE-test mot husstøvmidd med minst 1 av følgende tilstander: Vedvarende moderat til alvorlig allergisk rhinitt mot husstøvmidd til tross for bruk av symptomlindrende legemidler. Allergisk astma mot husstøvmidd som ikke er velkontrollert med inhalasjonskortikosteroider og samtidig mild til alvorlig allergisk rhinitt mot husstøvmidd. Pasientens astmastatus må grundig evalueres før behandlingsstart.

Ungdom (12-17 år) diagnostisert med sykehistorie og en positiv hudprikktest og/eller spesifikk IgE-test mot husstøvmidd med vedvarende moderat til alvorlig allergisk rhinitt forårsaket av husstøvmidd til tross for bruk av symptomlindrende legemidler.

Behandler årsaken

For pasienter med husstøvmidd og allergisk rhinitt er det vist at ACARIZAX® behandler årsaken til pasientenes husstøvmiddallergi1. Dessuten kan ACARIZAX® halvere dager med alvorlige allergiske rhinittsymptomer i løpet av et år.2

ACARIZAX®

Allergivaksinasjon i tablettform mot husstøvmidd

FAQ

Forventet effekt

For pasienter med husstøvmidd og allergisk rhinitt er det vist at ACARIZAX® behandler årsaken til pasientenes husstøvmiddallergi.1 Dessuten kan ACARIZAX® halvere dager med alvorlige allergiske rhinittsymptomer i løpet av et år.2 Hos pasienter med husstøvmidd og allergisk astma er det vistredusert risiko for nattlig oppvåkning eller økning av daglige symptomer, redusert risiko for økt anvendelse av korttidsvirkende beta-2 agonister og redusert risiko for nedsatt lungefunksjongi.3

Hvordan tar man ACARIZAX?

ACARIZAX® skal tas 1 gang om dage Det er viktig å ta tabletten hver dag året rundt. Selv om allergisymptomene blir mindre alvorlige eller forsvinner helt, skal ikke pasienten stoppe eller ta pause i behandlingen. Hvis pasienten glemmer å ta en tablett, kan den tas senere samme dag. Pasienten skal aldri ta dobbel dose for å kompensere for en glemt tablett, men fortsette som vanlig med 1 tablett om dagen.

Den anbefalte behandlingstiden er 3 år. Fingrene skal være tørre når tabletten tas ut av pakningen, og det er viktig at den legges under tungen. Tabletten vil gå i oppløsning i løpet av noen sekunder. Pasienten bør unngå å svelge i ett minutt etter at tabletten er tatt. Mat og drikke skal unngås i fem minutter.

For å oppnå den best mulige effekten av behandlingen, er det viktig at pasienten tar tabletten hver dag i tre år. Den første tabletten skal man ta hos hos deg på legekontoret. Det er for å sikre at pasienten tar tabletten korrekt, og for at pasienten kan drøfte eventuelle bivirkninger.

Eventuelle bivirkninger

Den mest alminnelige bivirkningen ved behandling med ACARIZAX® er kløe i munnen. Andre mulige bivirkninger er kløe i ørene, nysing, halsirritasjon, hevelse i munnen (oftest under tungen), og lokal hevelse av leppene. Disse bivirkningene er som regel kortvarige, milde til moderate, og de opptrer oftest i starten av behandlingen.

Hvis pasienten mot forventning opplever alvorlige bivirkninger, f.eks. vansker med å trekke pusten eller problemer med å svelge, utslett, stemmeforandring, svimmelhet eller følelse av en klump i halsen, skal pasienten kontakte legen straks. Hvis pasienten har astma og astmasymptomene forverres ved behandling med ACARIZAX®, skal pasienten også straks kontakte legen. I begge tilfeller skal pasienten stoppe med å ta tablettene til han avtaler annet med deg som er legen.

Skulle pasienten ha bivirkninger som blir verre med tiden, bør pasienten kontakte legen for å høre om bivirkningene skal behandles med symptomatiske legemidler som f.eks. antihistamin. I sjeldne tilfeller kan bivirkningene fortsette tross behandling med symptomatiske legemidler og/eller bli så alvorlige at det blir nødvendig å avbryte behandlingen.

Bruk av to AIT – tabletter samtidig (1)

Det finnes en studie der man har undersøkt tolerabilitet og sikkerhet ved bruk av to tabletter samtidig. I studien fulgte man oversikten nedenfor:

Hvorfor anbefales det at den første tabletten tas hos deg på legekontoret?

ACARIZAX® ®  er en sublingual tablett som løser seg opp i løpet av noen sekunder. Det er viktig at pasienten ikke svelger det første minuttet etter inntak. Det anbefales at den første tabletten tas på legekontoret for å forsikre seg om at den tas korrekt. Da får man også en mulighet til å diskutere med pasienten eventuelle bivirkninger og mulig behandling av disse dersom det er nødvendig.

Hva er de hyppigste bivirkningerne?

Den hyppigste bivirkningen av ACARIZAX® er kløe i munnen. Dette er en forbigående bivirkning som kan oppstå fra det tidspunkt da man legger tabletten under tungen. Kløen går vanligvis over igjen etter noen minutter eller timer. Andre mulige bivirkninger er kløe i ørene, nysing, halsirritasjon og hevelse i munnen. På samme måte som kløe i munnen, er dette eksempler på allergiske reaksjoner, som i de aller fleste tilfeller vil være milde til moderat sjenerende og forekomme i en begrenset periode i begynnelsen av behandlingen.

Hva skal pasienten gjøre hvis han får flere astmaanfall enn tidligere?

Hvis pasienten har astma og symptomene forverres ved behandling, skal pasienten slutte med behandlingen og kontakte deg som lege. Pasienten skal fortsette med astmamedisinen etter din anvisning.

Pasienten har tidligere reagert kraftig ved allergivaksinasjon mot husstøvmiddallergi med injeksjoner. Kan pasienten behandles med ACARIZAX?

Dersom pasienten tidligere har hatt en kraftig reaksjon ved injeksjonsbehandling mot husstøvmiddallergi, kan det være en økt risiko for en lignende reaksjon ved behandling med ACARIZAX®. I et slikt tilfelle vil du måtte gjøre en grundig vurdering før en eventuell oppstart med ACARIZAX®.

Hva skal pasienten gjøre hvis han glemmer å ta tabletten?

Hvis pasienten glemmer å ta tabletten, kan den tas senere samme dag. Pasienten skal ikke ta dobbelt dose for å kompensere for en glemt tablett.

Skal pasienten fortsette å ta sine symptomlindrende legemidler sammen med ACARIZAX?

Pasienten skal fortsette med sine symptomlindrende medisiner, dersom du har vudert at det er behov for det.

Pasienten har astma. Skal pasienten fortsette med å ta astmamedisin?

Ja, pasienten skal fortsette den astmabehadnling som du har ordinert når han starter med ACARIZAX®. En eventuell reduksjon av sin astmamedisinering kan bli aktuelt, men skal alltid gjøres i samråd med deg.

ACARIZAX® refunderes etter
blåreseptforskriftens §2

Lenke till Felleskatalogen

Referansene - klikk på plussikonet

Forventet effekt

[1] ACARIZAX® SPC  31.03.2022

[2] Demoly P et al., J Allergy Clin Immunol 2016; 137(2): 444-451

[3] ACARIZAX® SPC  31.03.2022

*******

Bruk av to AIT – tabletter samtidig
[1] Maloney J et al. J Allergy Clin Immunol. 2016;4:301–9

ITULAZAX®

(Betula verrucosa)

Allergivaksinasjon i tablettform
mot bjørkegruppen.

GRAZAX® 

(Phleum pratense)

Allergivaksinasjon i tablettform
mot gresspollen

ACARIZAX®

(Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae)

Allergivaksinasjon i tablettform
mot husstøvmidd

ALUTARD SQ® – Timotei

(Phleum pratense) 

Allergivaksinasjon subkutant mot gresspollen

ALUTARD SQ® – Bjørk

(Betula verrucosa)

Allergivaksinasjon subkutant mot bjørk

ALUTARD SQ® – Veps

(Vespula spp.)

Allergivaksinasjon subkutant mot vepsegift

ALUTARD SQ® – Bie

(Apis mellifera)

Allergivaksinasjon subkutant mot bigift

SOLUPRICK®, SOLUPRICK SQ®

(Allergenekstrakter)

Allergenekstrakt til prikktekst

Autoinjektor adrenalin

Jext®

(Adrenalin)