Skip to main content

Våre produkter

Fra diagnose til behandling

Hvert år behandles 2,4 millioner pasienter1 verden over med ALKs produkter for allergivaksinasjon. ALKs produktutvalg omfatter også diagnostiske produkter og en adrenalinpenn til akuttbehandling.

ITULAZAX®

(Betula verrucosa)

Allergivaksinasjon i tablettform
mot bjørkegruppen.

GRAZAX® 

(Phleum pratense)

Allergivaksinasjon i tablettform
mot gresspollen

ACARIZAX®

(Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae)

Allergivaksinasjon i tablettform
mot husstøvmidd

ALUTARD SQ® – Timotei

(Phleum pratense) 

Allergivaksinasjon subkutant mot gresspollen

ALUTARD SQ® – Bjørk

(Betula verrucosa)

Allergivaksinasjon subkutant mot bjørk

ALUTARD SQ® – Veps

(Vespula spp.)

Allergivaksinasjon subkutant mot vepsegift

ALUTARD SQ® – Bie

(Apis mellifera)

Allergivaksinasjon subkutant mot bigift

SOLUPRICK®, SOLUPRICK SQ®

(Allergenekstrakter)

Allergenekstrakt til prikktekst

Autoinjektor adrenalin

Jext®

(Adrenalin)

Allergivaksinasjon

Allergivaksinasjon kan administreres på to ulike måter: som injeksjoner eller som tabletter. ALK tilbyr begge typene og dekker på den måten de vanligste luftveisallergiene.

Allergivaksinasjon – tabletter

Ved pollenallergi kan symptomene oppleves som meget plagsomme og mange blir ofte veldig trøtte. Når allergien påvirker hverdagen, bør pasienten kontakte legen sin.

I 2006 lanserte ALK verdens første registrerte allergivaksinasjon i tablettform. Den sublinguale tabletten tas daglig av pasienten hjemme i en periode på tre år. Allergivaksinasjon i tablettform er den mest veldokumenterte av behandlingsformene1.

ALKs varemerker:

  • ITULAZAX® (Betula verrucosa) mot bjørkepollenallergi og trepollenallergi som or, agnbøk, hassel, eik, bøk
  • GRAZAX® (Phleum pratense) mot gresspollenallergi
  • ACARIZAX® (Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides pteronyssinus) mot husstøvmiddallergi.

Allergivaksinasjon i tablettform
mot bjørkegruppen.

ITULAZAX®

(Betula verrucosa)

Allergivaksinasjon i tablettform
mot gresspollen

GRAZAX® 

(Phleum pratense)

Allergivaksinasjon i tablettform
mot husstøvmidd

ACARIZAX®

(Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae)

Allergivaksinasjon – injeksjoner

Allergivaksinasjon i injeksjonsform (SCIT) gis som regelmessige subkutane injeksjoner. Behandlingen gis i en periode på tre til fem år, og i løpet av denne perioden injiserer legen pasienten med det allergenet han eller hun er allergisk mot. Behandlingen består av en oppdoseringsfase med ukentlige injeksjoner i praksis i 7uker1 og i henhold til indikasjon 15 uker2og samt en vedlikeholdsfase hvor pasienten får en ny injeksjon cirka hver 6-8 uke.

ALKs varemerker:

  • Alutard®
  • Alutard SQ Bigift®
  • Alutard SQ Vepsegift®

Ved pollenallergi kan symptomene oppleves som meget plagsomme og mange blir ofte veldig trøtte. Når allergien påvirker hverdagen, bør pasienten kontakte legen sin.

Allergivaksinasjon subkutant mot gresspollen

ALUTARD SQ® – Timotei

(Phleum pratense) 

Allergivaksinasjon subkutant mot bjørk

ALUTARD SQ® – Bjørk

(Betula verrucosa)

Allergivaksinasjon subkutant mot vepsegift

ALUTARD SQ® – Veps og bie

(Vespula spp.) (Apis melifera)

Diagnostikk

Allergenekstrakter

I tillegg til behandlingsprodukter fremstiller ALK også allergenekstrakter som brukes til allergidiagnostikk ved prikktester. En prikktest måler reaktiviteten hos mastcellene/mastcellebundne IgE-antistoffer i blodet. Prinsippet er å provosere frem en biologisk reaksjon ved å tilføre kroppen en liten mengde av allergenet.

Prikktesten gjøres ved å påføre en liten dråpe allergenekstrakt på pasientens underarm. Deretter perforerer man huden ved hjelp av en lansett, slik at en liten mengde av allergenet trenger gjennom huden. Hvis pasienten er allergisk, oppstår det en hudreaksjon bestående av en kvaddel og rødhet.

Ved pollenallergi kan symptomene oppleves som meget plagsomme og mange blir ofte veldig trøtte. Når allergien påvirker hverdagen, bør pasienten kontakte legen sin.

Allergenekstrakt til prikktekst

SOLUPRICK®, SOLUPRICK SQ®

Akutt behandling

Adrenalinpenn

ALK har utviklet en adrenalinpenn for behandling av alvorlige akutte allergiske reaksjoner (anafylaksi). Pasienter med matvareallergi eller en ubehandlet allergi mot insektgift kan ha risiko for anafylaksi hvis de ved en feiltakelse utsettes for allergenet.

Den anbefalte akuttbehandlingen ved anafylaksi er en intramuskulær adrenalininjeksjon, og deretter må man umiddelbart ringe 113. Adrenalinet virker umiddelbart i det kardiovaskulære og respiratoriske systemet og motvirker de eventuelle livstruende effektene som har oppstått ved allergenkontakt. Det får blodårene til å trekke seg raskt sammen for å opprettholde blodtrykket, sørger for at musklene i lungene slapper av og gjør det lettere å puste, motvirker hevelse og stimulerer hjertet.

Ved pollenallergi kan symptomene oppleves som meget plagsomme og mange blir ofte veldig trøtte. Når allergien påvirker hverdagen, bør pasienten kontakte legen sin.

Autoinjektor adrenalin

Jext®

(Adrenalin)

Referansene - klikk på plussikonet

ALKs produkter

[1] ALK Annual Report 2022: ea4f16db-19f3-45a3-9d4d-79408c5b7dc4 (globenewswire.com)

*********

Allergivaksinasjon

[1] ALK Annual Report 2022: ea4f16db-19f3-45a3-9d4d-79408c5b7dc4 (globenewswire.com)

**********

Injeksjoner

[1] Roald Bolle, Aud Berstad, Erik Florvaag, Sverre Steinsvåg, Praktisk veileder I allergivaksinasjon, 2. utgave 2011, Norsk kvalitetssikringsdokument, for Hyposensibilisering – Allergenspesifikk immunterapi – Allergivaksinasjon, Norsk Forening for Allergologi og Immunpatologi.

[2] www.felleskatalogen.no