Skip to main content

Rapportering av bivirkninger

Rapportering av bivirkninger

ALK tar pasientsikkerhet på det største alvor, og rapportering av bivirkninger er sentralt i selskapets sikkerhetsovervåking av våre produkter

Hvis du vil rapportere en mistenkt bivirkning, kan du gjøre det på hjemmesiden til:

 • Direktoratet for medisinske produkter (DMP), www.dmp.no
 • Kontakte ALK direkte ved å sende en e-postmelding til drugsafety@alk.net
 • Ringe vårt sentralbord på tlf. +46 30 018 545

Ved rapportering til ALK ber vi deg om å oppgi følgende informasjon:

Om deg som oppgir informasjonen

 • Ditt navn og din kontaktinformasjon.
 • Din rolle, f.eks. lege, sykepleier, annet helsepersonell, pasient eller pårørende.
 • Kan ALK kontakte deg ved behov for mer informasjon?
 • Hvis du er pasient eller pårørende, kan ALK kontakte legen din? Hvis ja, oppgi navn og kontaktinformasjon.

Om personen som har opplevd bivirkningen

 • Personens initialer, kjønn og alder/fødselsår.
 • Har personen andre sykdommer og/eller behandlinger?

Om legemiddelet og bivirkningen

 • Legemiddelets navn, ev. batchnummer, dose.
 • Årsak til behandlingen, start- og stoppdato.
 • Beskrivelse av bivirkningen og når den begynte, ev. behandling, om den har gått over.

Ved spørsmål som gjelder egen eller pårørendes behandling eller helsetilstand, ber vi deg kontakte behandlende lege eller apotek.

All informasjon og personopplysninger som du gir til oss, beskyttes og behandles konfidensielt i overenstemmelse med ALKs rutiner og databeskyttelseslover. Den informasjon som du overlater, vil benyttes for sikkerhetsovervåkning av våre produkter. Opplysningene kan videreformidles til legemiddelmyndigheter. Mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har, finner du på ALK Personvern