Skip to main content

Hvilke pasienter er aktuelle for tablett-vaksinasjon?

AllergivaksinasjonTabletterPasientprofil

Hvordan finner du fram til de rette pasientene?

Mange pasienter med luftveisallergier oppnår ikke god nok symptomkontroll av sin behandling1. Hvis det gjelder dine pasienter, kan sublingual immunterapi (SLIT) være en løsning du bør vurdere. Men hvordan finner du fram til de rette pasientene?

Målet for behandling av allergisk rhinitt bør være symptomfrihet og normal funksjon1.

Man kan illustrere pasientens ”behandlingsreise” nedenfor.

Sjekk effekt

Men etter symptomatisk behandling, både med reseptfrie og reseptbelagte medikamenter, kan det være en del pasienter med moderat til alvorlig luftveisallergi som ikke kommer i mål, og ikke oppnår tilstrekkelig symptomkontroll. Da kan du vurdere behandling med allergen immunterapi. 

Sjekk etterlevelse

Før du går et trinn opp på «behandlingstrappen» og vurderer AIT, skal du sjekke at pasienten faktisk tar sine medisiner og eventuelt ikke har tilstrekkelig effekt eller har bivirkninger av de symptomatiske legemidlene. Hvis pasienten tar medikamentene slik du har forskrevet – slik som tabletter, øyedråper og nesespray med lokale steroider – uten å oppnå symptomkontroll, da kan du vurdere sublingual immunterapi (SLIT).

Siden det er så mange pollenallergikere i Norge, og du nok har en del pasienter med pollenallergi i din praksis, skal vi på hvordan du kan gå fram for å identifisere pasienter med pollenallergi som kan vurderes for SLIT.

Vurderinger ved sublingual behandling mot pollenallergi

Vanlige symptomer for pollenallergikere (enten gress og/eller bjørk) som kan være aktuelle for SLIT er røde og irriterte øyne (kløe og rennende), rennende og vannaktig snue og/eller tett neste, kløe i nese og/eller svelg, nysing og trøtthet.1

Diagnostikk

Hvis pasienten har ubehagelige symptomer til tross for bruk av symptomlindrende legemidler i minst to pollensesjoner, kan du vurdere SLIT. Du kan f.eks bruke VAS-skår (Visual Analogue Scale) for å vurdere alvorlighetsgraden til symptomene.

I tillegg må pasienten også ha en positiv sensibiliseringstest (prikktest og/eller spesifikk IgE) for allergi av det aktuelle allergenet, Hvis pasienten har bivirkninger av den symptomlindrende behandlingen, er det enda en grunn til å vurdere SLIT.

Passiv metode

Den passive metoden går ut på å etablere en rutine for hvordan dialogen skal være når pasienter med allergisk rhinitt tar kontakt med legekontoret. Hvis de forteller helsesekretæren at de ikke blir bedre av symptomene sine, til tross for at de står på symptomlindrende behandling, kan dere sette opp en time. Da kan du ha en konsultasjon hvor du sjekker med pasientene om de faktisk bruker medisinene sine, og du kan etter kriteriene over vurderer om pasienten er aktuelle for SLIT.

Aktiv strategi

Den mer aktive strategien er mer krevende og forutsetter en ekstra innsats, og det er viktig at alle ved legekontoret er informert om prosessen. Dere kan søke i journalsystemet på allergimedisiner eller diagnoser. Og så invitere disse pasientene til en konsultasjon, hvor du gjør det samme som beskrevet over.

Vurderinger ved sublingual behandling mot middallergi

Når det gjelder pasienter med husstøvmiddallergi kan følgende vurderinger være aktuelle når du skal undersøke om de kan få SLIT. Først bør du vurdere om pasientene har symptomer (tett nese, nysing, rennende nese om morgenen) året rundt, og om de blir verre på høsten og vinteren.1

Sjekk så om pasienten har pusteproblemer om natten og plages med snorking.2 Spør også om ubehaget øker når pasienten har kontakt med steder hvor det kan være husstøvmiddallergener, for eksempel når hen vasker eller rer sengen. Eller når pasienten oppholder seg andre steder, for eksempel på hytta eller hotell.

Diagnostikk – husstøvmiddallergi

Positive tester

For at det skal være indikasjon for SLIT som behandling mot husstøvmiddallergi må pasienten ha en positiv hudprikktest og/eller spesifikk IgE-test mot husstøvmidd. I tillegg kommer de andre indikasjonskriteriene som du kan lese mer om her: felleskatalogstekst Acarizax . Kriteriene for behandling av husstøvmiddpasienter kan oppsummeres i oversikten.

Man kan eventuelt også bruke en VAS-skåre for å vurdere pasientens symptomer.

GINA-retningslinjer trinn 2-4

Hvis pasienten også har allergiske astmasymptomer som ikke lar seg kontrollere tilstrekkelig med ICS (trinn 2-4 på GINA-retningslinjer)1 , kan pasienten være aktuell for SLIT, se felleskatalogtekst ACARIZAX®. Det siste kriteriet som taler for det, er om pasienten får bivirkninger av den symptomlindrende behandlingen.2

Referansene - klikk på plussikonet

Innledning

[1] Grønhøj Larsen C, Gyldenløve M and Linneberg A. Clin Respir J 2013;7:354–358.

 

*********

Illustrasjon

1. Holmström et al; Läkartidningen 2016;113.

**********

Kriterier

[1] Klimek L et al. Allergo J int 2017;26:16-24.

*********

Kriterier for sublingual behandling mot middallergi

[1] Bousquet J et al. J. Allergy 2008;63:8-160.

[2] Bousquet J et al. J. Allergy 2008;63:8-160.

*********

Gina retningslinjer

[1] Global Initiative for Asthma (GINA) 2022.

[2] Canonica et at. 2014.

Relatert lesning

Her er et utvalg andre sider som du kan være interessert i og som er relatert til teksten ovenfor.

Se også vår Talk – Allergy Knowledge By ALK

Til Talk by ALK

Talk Play • Behandling med SLIT

Verktøy for pasienter med allergi som er dårlig behandlet

Øre-nese-halslegen og allmennlegen snakker om behandlingsalternativ for pasienter som er dårlig behandlet med allergi: diagnostikk og behandling.

Talk Play • Behandling med SLIT

Tre trinn for å starte opp en behandling med SLIT

Lær mer om oppstart av allergivaksinasjon