Møt Lena Pedersen, kjemikeren som skiftet spor og satset på logistikk og ALK. Der har hun vært i rundt ti år og håndterer utfordringene forbundet med å få ut riktige leveranser til våre nordiske grossister.

Lena Pedersen, Logistics Manager hos ALK Nordic, har regelmessig kontakt med ALKs fabrikk i Spania, der de nordiske produktene fremstilles, og med Nomeco, ALKs sentrallager i København. Når produktene ankommer apotekene eller klinikkene, har de gjennomgått flere prosedyrer med grundige kontroller i hele leveringskjeden.

Hvordan foregår logistikken, fra allergenekstraktene produseres til de er tilgjengelige på klinikkene?

Våre legemidler kommer fra Spania, og vi har et sentrallager i København der hele sortimentet for de nordiske landene befinner seg. Én gang i uken sendes det varer til Norge, Sverige og Finland. I Danmark kan grossistene bestille og få leveranser daglig, siden sentrallageret ligger i København. Til Island sendes det varer én gang i måneden.

Hvor lang er leveringstiden fra bestilling til apotekhylle?

Fra Spania til København tar det cirka tre dager, og så tar det ytterligere én til to dager før produktene havner i lagerhyllene. Først da kan de bestilles av grossistene, og de leveransene kan ta en ukes tid (bortsett fra i Danmark). Grossistene skal deretter levere til apotekene, noe som kan ta opptil en uke. Det er mange trinn fra første leveranse til apotekhyllen, og på alle trinn foretas det kontroller for å sikre at riktig vare, med riktig kvalitet, leveres til riktig apotek. Til sammen kan det ta opptil tre uker før varen har kommet fra Spania til apoteket.

Finnes det deler i logistikkjeden som ALK-Nordic kan påvirke?

Forretningssystemet vårt speiler det fysiske lageret hos Nomeco i København, så jeg kan se hva vi har på lager. Leveransene mellom Spania og København kan jeg ikke påvirke i særlig grad, men jeg kan holde kollegaene i Spania informert om lager- og mangelsituasjoner i Norden, slik at de kan fatte best mulig beslutninger.
Lageret i København kan jeg påvirke i større grad. Jeg kan for eksempel fjerne produkter med kort holdbarhet og bestille ekstra leveranser til kunder med akutte behov. Det skjer vanligvis ved mangelsituasjoner overfor apoteker og pasienter.

Hvordan er det med holdbarheten på produktene som leveres?

Generelt får ikke grossister kjøpt varer som har mindre enn seks måneder igjen til utløpsdatoen. Mange av produktene våre er kjølevarer og krever ubrutt kjølekjede. Hvis den brytes, kan produktene bli ødelagt og måtte kasseres.

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut?

Jeg kontrollerer datatransaksjonene fra sentrallageret vårt hver dag og retter opp lagertallene hvis de er feil. Heldigvis skjer ikke det så ofte. Jeg jobber mye ad hoc og svarer på spørsmål og finner frem informasjon til kunder og kollegaer. Akkurat nå er det ganske mye fokus på mangelsituasjonen knyttet til Alutard. Jeg jobber også med et prosjekt som omfatter utvikling av et lignende forretningssystem for Slovakia, siden jeg var med på å utvikle det vi har i Norden i dag. Det er en variert og spennende jobb.

Er det noe du vil si til slutt?

Det er mange trinn i leveringskjeden, og de må få ta sin tid. Det er prosedyrer som skal følges og kontroller som skal gjøres på hvert trinn, og alle kontroller må være godkjent før man kan gå videre til neste.

Relatert lesning

Her er et utvalg andre sider som du kan være interessert i og som er relatert til teksten ovenfor.

Se även vårt Talk – Allergy Knowledge Sharing By ALK

Til Talk by ALK

Talk Play • Pasientutvalg

Er det noen som ikke skal ha allergivaksinasjon?

Her er et utvalg andre sider som du kan være interessert i og som er relatert til teksten ovenfor.