Skip to main content

Hver fjerde person i Norge lider av pollenallergi1

GresspollenallergiLivskvalitetPollenprognoser

Gresspollenallergi – en vanlig sykdom

Antall personer med allergi rundt omkring i verden er allerede omfattende. I dag har ca. hver fjerde person i Norge en eller annen form for allergi. Av disse regner man med at nesten halvparten er allergisk overfor gresspollen.

Normalt skal kroppens immunsystem beskytte oss mot infeksjoner og sykdommer, men hos allergikere går det også til motangrep mot stoffer som f.eks. gress, bjørk, husstøvmidd, pelsdyr og forskjellige typer mat. På den måten kan man si at allergi er en ulogisk overreaksjon fra immunsystemet mot stoffer som vanligvis er helt ufarlige for oss.

I dag finnes det tre måter å behandle allergi på:

  1. Unngå det man er allergisk overfor.
  2. Symptomatiske legemidler som f.eks. antihistaminer, nesespray og øyedråper.
  3. Allergivaksinasjon.
Behandlingsalternativ

Pollenallergi kan være veldig plagsomt, men det finnes effektiv behandling.

Ved pollenallergi kan symptomene oppleves som meget plagsomme og mange blir ofte veldig trøtte. Når allergien påvirker hverdagen, bør pasienten kontakte legen sin.

Viktig å ta sykdommen på alvor

Det er vanlig at man prøver å ignorere symptomer på pollenallergi, særlig hvis man ikke vet hvilke behandlingsalternativer som finnes. Ofte snakker man om høysnue i forbindelse med pollen, og selve ordet høysnue høres jo ikke så alvorlig ut. Men for mange er ikke pollenallergi bare et trivielt problem. Hvis allergien ikke behandles på en god måte, kan livskvaliteten påvirkes i betydelig grad, og pollenallergi er også en risikofaktor for utvikling av allergisk astma. Derfor er det viktig å ta sykdommen på alvor, ikke minst pollenallergi hos barn. Pollenallergi kan også, avhengig av hvor alvorlige symptomene er, påvirke nattesøvnen. Mange blir ekstra trøtte om dagen, noe som gjør det vanskelig for voksne å gjøre jobben sin og for barn å fungere på skolen

Dessverre er allergisk rhinitt underdiagnostisert.

  1. Mange pasienter får også ikke god nok behandling
  2. Hvis manglende symptomkontroll kan være et problem, blir det klart at luftveisallergier kan ha en stor påvirkning på livskvaliteten.

Som fastlege har du en viktig rolle

Les pollenprognoser og pollenrapporter

Norges Astma- og Allergiforbund har i samarbeid med pollenanalytikere etablert 12 pollenfeller rundt om i landet (Kirkenes, Tromsø, Bodø, Trondheim, Ørsta, Førde, Bergen, Geilo, Stavanger, Kristiansand, Lillehammer og Oslo). I pollensesongen publiseres det hver dag en pollenprognose, og man kan også få pollenrapporter tilsendt til smarttelefonen.

Å utarbeide en pollenprognose krever mye kunnskap. Pollenanalytikere analyserer prøver fra de forskjellige målestasjoner, og basert på erfaringer fra tidligere sesonger, værprognoser m.m. skaffer de seg et detaljert grunnlag for den aktuelle arts prognose.

Hjelp dine pasienter med allergi-vaksinasjon mot pollen

Referansene - klikk på plussikonet

  1. Norges Astma- og Allergiforbund, 20.12.2022
    https://www.naaf.no/fokusomrader/allergi-og-overfolsomhet/pollenallergi/fem-tegn-pa-pollenallergi/

Relatert lesning

Her er et utvalg andre sider som du kan være interessert i og som er relatert til teksten ovenfor.

Se også vår Talk – Allergy Knowledge By ALK

Til Talk by ALK

Talk Play • Allergivaksinasjon

Hvilke trenger sublingual allergivaksinasjon?

Fastlege Anders Østrem forteller om hvilke pasienter som kan ha nytte av sublingual allergivaksinasjon…

Se filmen

Produkter • Produktutvalg

Fra diagnose til behandling av pasienter

Hvert år behandles 2,4 millioner pasienter verden over med ALKs produkter for allergivaksinasjon…

ALKs produktutvalg