Hvor vanlig er det med matallergi, fremfor alt peanøttallergi, hos barn? Hva skyldes det? Og kan det forebygges? Vi har snakket med Caroline Nilsson for å få svar. Hun er allergispesialist på barn samt forsker på emnet.

Dosent Caroline Nilsson er barnelege og allergispesialist på barn på Södersjukhuset i Stockholm og er spesielt interessert i matallergi. Hun forsker på emnet, men fremfor alt på diagnostikk og behandling.

Tall fra Europa viser at åtte prosent av alle barn og ungdommer (0–17 år) har en form for matallergi. Spedbarn og småbarn er fremfor alt allergiske mot melk og egg, mens førskolebarn og skolebarn er mest allergiske mot peanøtter og nøtter. Den bakenforliggende årsaken til allergien er det vanskeligere å svare på.
– Det finnes mange teorier. Lenge ble det snakket om hygienehypotesen og at vi ikke har hatt tilstrekkelig med infeksjoner, men det snakker vi ikke om lenger. Det kan heller være slik at vi mangler gode bakterier i tarmen, som kan skylles den endrede levemåten vår. Vi har et annerledes kosthold nå enn for rundt 100 år siden. Fordi forekomsten av matallergi øker i velferdssamfunnet, kan det ha med det å gjøre, sier Caroline Nilsson.

De vanligste allergiske reaksjonene er enten eksem eller urtikaria (elveblest). Nest vanligst er problemer i mage-tarm-kanalen med magesmerter eller brekninger. Anafylaksi forekommer også, men ikke i så stor skala.
– For rundt ti år siden var jeg med på en studie1 der vi så på barn som hadde møtt på akuttmottak i Stockholm med allergiske reaksjoner. Vi undersøkte hvem som hadde reagert med alvorlig allergisk reaksjon, og resultatet viste at 32 av 100 000 barn fikk anafylaksi, forteller Caroline Nilsson.

Tidlig introduksjon kan ha god effekt

Nøtter og peanøtter, samt i hvilken grad man skal introdusere nøtter tidlig eller ikke for å forebygge allergi, er hete diskusjonsemner når det gjelder matallergi. For et par år siden ble den grundige LEAP-studien2 (Learning Early About Peanut Allergy) fra Storbritannia publisert. Denne undersøkte hvordan peanøttallergi kan forebygges. Studien omfattet 640 barn mellom 4 og 11 måneder med eksem og/eller eggeallergi. Det ble utført prikktest for å se om de var allergiske mot peanøtter. Deretter ble barna delt i to grupper – positive og negative etter prikktest. Disse ble så delt i ytterligere to grupper, der de fikk diett med eller uten peanøttprotein. Se bilde.

Ved fem års alder ble det foretatt en peanøttprovokasjon i respektive gruppe. I gruppen som var negative ved prikktesten og ikke fikk spise peanøtter, utviklet 13,7 % peanøttallergi. I gruppen som fikk spise peanøtter, utviklet 1,9 % peanøttallergi.

I gruppen som var positive ved prikktesten og ikke fikk spise peanøtter, utviklet 35,3 % peanøttallergi. I gruppen som fikk spise peanøtter, utviklet 10,6 % peanøttallergi.
– Konklusjonen som kan trekkes av dette, er at høyrisikobarn kan ha god effekt av å begynne med peanøtter i kostholdet når de er små, sier Caroline Nilsson.

Anbefales fra seks måneders alder

Resultatet fra studien har ført til store diskusjoner om i hvilken grad man kan si at dette gjelder alle barn, da studien omfattet høyrisikobarn. Når peanøtter kan introduseres i kostholdet praktiseres litt forskjellig rundt i verden. I Australia sier man for eksempel at alle barn over seks måneder bør innføre alt i kostholdet, inkludert peanøtter. I USA sies det at om barnet har eksem eller eggallergi, skal det utredes med prikktest. Etter det kan peanøtter innføres. USA har også tre forskjellige kategorier for hvordan dette skal gjøres.
– I Sverige har en gruppe leger gått gjennom alle studier og sett spesifikt på peanøtter, egg, melk og fisk for å se hva slags evidens som finnes for at alle barn skal kunne anbefales dette kostholdet. Etterpå har vi hatt et møte med Livsmedelsverket (tilsvarende det norske Matvaretilsynet) og kommet frem til at Livsmedelsverket i dag ikke vil endre sine retningslinjer. Retningslinjene sier at barn fra seks måneder kan spise alt. Det er spennende, mener Caroline Nilsson.

På nettsiden til Livsmedelsverket kan man lese følgende: “Tidligere trodde vi det var mulig å forebygge allergi om vi ventet med å gi barn nøtter og peanøtter til de var ett år, men nyere forskning viser at det ikke er slik. Derimot finnes det risiko for at barn setter hele nøtter og peanøtter i halsen, men små biter går bra.”

Høyere risiko for barn med eksem

Det har også vist seg at barn med eksem har større tendens til å utvikle allergier.
– Barn som har tørr hud, har økt risiko for å bli allergiske, fordi de får allergenet direkte på ødelagt hud. På de små barna som kommer inn til oss på sykehuset, ser vi også at de som utvikler matallergier ofte har begynt med eksem, sier Caroline Nilsson.

Det er tydelig at forekomsten av matallergi øker. En undersøkelse som ble foretatt av en uavhengig helsevirksomhet, gikk gjennom forsikringssaker fra USA i de siste ti årene og publiserte en artikkel i The Wall Street Journal3 2017.
– Undersøkelsen viser at alvorlige allergiske reaksjoner på matvarer har økt med hele 377 prosent i de siste ti årene, og at peanøtt er den vanligste årsaken til anafylaksi (26 %), samt at matallergi dominerer i alderen under 18 år (66 %), forteller Caroline Nilsson.

Rundt omkring i verden pågår også mange forskjellige forsøk på å behandle fremfor alt peanøttallergi.
– Det er for eksempel gjort forsøk med oral allergivaksinasjon mot peanøttallergi, og også for egg- og melkeallergi. Pågående studier viser at dette kan være bra, selv om det finnes bivirkninger. Men det finnes håp!

Referanser:

  1. Anaphylaxis and reactions to foods in children – a population-based case study of emergency department visits. Vetander M, Helander D, Flodström C, Ostblom E, Alfvén T, Ly DH, Hedlin G, Lilja G, Nilsson C, Wickman M.
  2. Effect of Avoidance on Peanut Allergy after Early Peanut Consumption. George Du Toit, M.B., B.Ch., Peter H. Sayre, M.D., Ph.D., Graham Roberts, D.M., Michelle L. Sever, M.S.P.H., Ph.D., Kaitie Lawson, M.S., Henry T. Bahnson, M.P.H., Helen A. Brough, M.B., B.S., Ph.D., Alexandra F. Santos, M.D., Ph.D., Kristina M. Harris, Ph.D., Suzana Radulovic, M.D., Monica Basting, M.A., Victor Turcanu, M.D., Ph.D., Marshall Plaut, M.D., and Gideon Lack, M.B., B.Ch. et al for the Immune Tolerance Network LEAP-On Study Team.

Relatert lesning

Her er et utvalg andre sider som du kan være interessert i og som er relatert til teksten ovenfor.

Se även vårt Talk – Allergy Knowledge Sharing By ALK

Til Talk by ALK

Talk Play • Pasientutvalg

Er det noen som ikke skal ha allergivaksinasjon?

Her er et utvalg andre sider som du kan være interessert i og som er relatert til teksten ovenfor.