Skip to main content

Opplæring

Webinar om allergi og sublingval immunterapi i tablettform

Tirsdag 19 mars kl 18:00 og torsdag 21 mars kl 18:00

De siste årene er det blitt mer vanlig å behandle pasienter med sublingval immunterapi i tablettform som er tilgjengelig for pasienter med allergi mot bjørk, gress og husstøvmidd.

Vi har gleden av å invitere til webinar med følgende program

  • Virkningsmekanismen ved allergenspesifikk immunterapi (Johanna Houman, Immunolog ved Linköpings Universitet med fokus på barneallergier)
  • Allergivaksinasjon – barn og ungdom (Bente Kvenshagen, Avtalespesialist ved BestHelse, Nordstrand)
  • Astma og allergi –betydningen av sikker diagnostikk og behandling (Stein Øyvind Jørstad, Godkjent spesialist i indremedisin, i lungesykdommer og i kompetanseområdet allergologi.)

Dette webinaret kan være nyttig for fastleger som vil vite mer

  • hvordan virker allergivaksinasjon
  • når kan allergivaksinasjon igangsettes
  • hvordan identifisere pasienter som kan ha nytte av allergivaksinasjon
Meld deg på her

Startpakke for allergivaksinasjon

For klinikker som har bestemt seg for å starte med allergivaksinasjon i injeksjonsform tilbyr ALK en halvdagsopplæring kalt Startpakke for allergivaksinasjon”.

Meningen er at dere etter en gjennomgang av Startpakken skal ha de beste forutsetningene for å gjennomføre allergivaksinasjon.

I opplæringen inngår blant annet følgende:

  • Hvordan etablere rutiner for å sikre en høy medisinsk standard og en effektiv utnyttelse av ressurser.
  • Gjennomgang av sikkerhetsrutiner og de praktiske aspektene ved behandlingen for etablering av en trygg og sikker allergivaksinasjonsklinikk.
  • Forslag til rutiner for dokumentasjon og oppfølging av behandlingsresultat.

De anbefalingene som gis er hentet fra norske og internasjonale konsensusrapporter, nasjonale lover og regler samt fra ALK bedriftsspesifikke retningslinjer omkring hvordan produktene bør håndteres. Opplæringen baseres blant annet på erfaringer fra flere allergivaksinasjonsklinikker

For å finne et passende tidspunkt for opplæringen, vennligst ta kontakt med oss her:

Kontakte oss

TalkPlay

Talk by ALK er et pedagogisk konsept for utveksling av kunnskap, innsikt og erfaringer innen allergi, og som er ment å være til støtte for helsepersonell.

TalkNews

Talk News er en blog hvor man kan få mer innsikt og kunnskap om allergi og allergivaksinasjon fra en noe annen vinkel. Det kan være informasjon om produksjonsprosessen av allergenekstrakter, hva skjer egentlig i kroppen ved en allergisk reaksjon eller en oppsummering av en klinisk studie.

TalkPlay

Talk by ALK er et pedagogisk konsept for utveksling av kunnskap, innsikt og erfaringer innen allergi, og som er ment å være til støtte for helsepersonell.

TalkNews

Talk News er en blog hvor man kan få mer innsikt og kunnskap om allergi og allergivaksinasjon fra en noe annen vinkel. Det kan være informasjon om produksjonsprosessen av allergenekstrakter, hva skjer egentlig i kroppen ved en allergisk reaksjon eller en oppsummering av en klinisk studie.